372 Views

I 2015 vedtok på Idrettstinget at det skal jobbes for å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Videre ble alle særforbund på NIFs Ledermøte i år oppfordret til å delta i ALLEMED-stafett.

Forbundsstyret 2018-2020: F.v. Svein Erik Rud, Eirik Myrnes, Lars Sandnes, Evelyn Otlo, Annette Møller, Jørgen Hillestad (Svenja Rahn fraværende). Foto: Kristoffer Halmøy
Gode diskusjoner i styret om økonomiske barrierer og tiltak for å bekjempe utenforskap.

ALLEMED er et verktøy som har som mål å skape diskusjon og å øke bevissthet rundt utenforskap som følge av fattigdom, og er utviklet av Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU).

Da det nye forbundsstyret i Judoforbundet var samlet på Fornebu 26.-27. mai, var økonomi som barriere et av temaene som ble diskutert og en ALLEMED-dugnad ble gjennomført. Det var mange interessante utfordringer og vinklinger som ble debattert.

Her er en oppsummering tiltak mange klubber allerede gjør:

 • Lånedrakter og kjøp/salg av brukte drakter
 • Lar enkelte trene og kun betale forsikring
 • Betalingsavtaler
 • Max-pris for familier
 • Gratis klubbarrangement
 • Benytter kommunale ordninger
 • Støtteordninger på turer
 • Sosiale arrangementer som ikke koster
 • Jobber mot mottak – spleiselag med kommune

Her er tiltak vi kan gjøre for å bli bedre:

 • Dugnad for å finansiere reiser
 • Sette av penger (av kontingenten) til sosiale ting
 • Ikke bare sponse de beste
 • Arrangere flere lavkostnadsarrangementer
 • Informasjon om hvem du kan kontakte hvis du ikke kan betale
 • Kontakte foreldre, synliggjøre ordninger
 • Tone ned viktigheten av å ha «riktig» drakt eller ryggmerke

Vi var enige i at judo i utgangspunktet ikke er en kostbar idrett å drive med og at inngangsterskelen er lav. Det er likevel enkelte som faller utenfor og det er viktig å ha mekanismer som fanger opp disse. Styret vil ta med seg dette videre i sitt arbeid. Et av de første tiltakene som gjennomføres er å dreie regiontilskudd mot utjevningstiltak.

Klubber og regioner kan også ta i bruk ALLEMED for å jobbe med tematikken, informasjon og finnes her. Vi oppfordrer med dette alle klubber til å starte arbeidet med bevisstgjøring av inkludering og bekjempelse av utenforskap.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier