292 Views

NJF annonserte tidligere at ny instruks og rutiner for tillitsvalgte med fagansvar er vedtatt. I tillegg har det blitt utnevnt en ny leder av Dan-kommisjonen og en leder av nyopprettet Dommerkomité.

Styret har nå sammen med administrasjonen jobbet med å sette sammen de nye faginstansene. Det er flere elementer som har blitt vektlagt i prosessen, og alle foreslåtte kandidater har blitt grundig vurdert.

Dommerkomitéen ledes av Tommy Aadahl Olsen. Han får med seg:

  • Margrethe Wiiger fra Ippon Judoklubb. Har lang erfaring som dommer i Australia og har rukket å dømme mye i Norge. Har lang erfaring klubbtrener og klubbleder.
  • Jørgen Hillestad fra Namsos Judo Club. Har de seneste årene begynt å dømme på nasjonalt nivå, har lang erfaring som regional dommer. Klubbleder og hovedtrener i mange år. Tidligere president i NJF.

Dan-kommisjonen ledes av Kent Westerby. Han får med seg:

  • Hanne Myrnes fra Bodø Judo Club. Leder og trener i klubb, og leder i Judoregion Nord. Har  bidratt som bisitter på  Dan-graderinger. Tidligere styremedlem i NJF
  • Jørn Terje Krekling fra NJJK. Lang erfaring som trener og nestleder i klubb. Har bidratt som bisitter på Dan-graderinger. Tidligere visepresident i NJF

Stevnekomitéen ledes av Alexander Aamodt. Han får med seg:

  • Christian Wolf fra Asker Judo Club. Erfaren stevnearrangør på regionalt og nasjonalt nivå, tidligere leder av SK og NJF-ansvarlig for Judo-shiai.
  • Simon Gerhardsen fra Sande SSK. Erfaren stevnearrangør på regionalt og nasjonalt nivå, og holder i konseptet Østlandscup i Sande. Trener i klubb og tidligere leder.

Vi takker for alle innspill og forslag til kandidater.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen eller lederne av de respektive faginstansene.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier