102 Views

Strategidokumentet 2016-2018 skal endelig besluttes på Forbundstinget i 2016. Hele norsk judo inviteres til å sende inn sine innspill.

Høringsutkast til Strategidokument for perioden 2016-2018.
Høringsutkast til Strategidokument for perioden 2016-2018.

Dokumentet er en langtidsplan som peker både på en ønsket fremtidig situasjon, og på den jobben som skal gjøres i den neste tingperioden. Det er styrets arbeidsutvalg som har ledet strategiarbeidet. Gruppa har tatt med seg erfaringer fra tidligere prosesser, og har fått ekstern bistand fra Norges Idrettsforbund. Målet har vært å få frem et resultat som er godt forankret i organisasjonen, og et dokument som har et mindre omfang og er lettere å lese enn tidligere strategidokumenter.

Arbeidsutvalget har derfor arrangert et strategiseminar hvor en rekke personer ble invitert, sammensatt på en slik måte at geografi, alder, erfaring, og interesser hadde så stor spredning som mulig. Etter dette seminaret har arbeidsutvalget jobbet med å sammenfatte alle innspillene som kom på seminaret. Deretter har styret behandlet dokumentet, og nå er turen kommet til å la norsk judo for første gang kikke på forslaget gjennom en åpen høring i hele organisasjonen.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er det endelige dokumentet! Det er rom for endringer, og disse vil bli basert på de innspillene som kommer i høringen.

Send dine innspill til judo@nif.idrett.no
Høringsfrist er 10. oktober 2015.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier