270 Views

Jørgen Hillestad har vært president i NJF siden Forbundstinget i mai. Les hans betraktninger og tanker om tiden fremover.

President Jørgen Hillestad.

Som nyvalgt president har de første månedene vært spennende og lærerike, med mange møter og representasjonsoppdrag. Jeg har vært på ledermøte i NIF, dangradering, JubaPool, NM, dommer- og arrangørseminar, klubbesøk og selvfølgelig Forbundsstyre(FS)-møter.

Vi har også arbeidsutvalg(AU)-møter der generalsekretær og visepresident er fysisk tilstede, og jeg og Anette Møller er med per telefon. Vi kan se hverandre, og bruker vår online-plattform (Trello) til å behandle saker. Dette fungerer veldig bra.

Fra forbundsstyrets møte 7. september 2018.

FS-møtene er stort sett lagt til helger og da samles vi alle rundt møtebordet. Saksliste og dokumenter er lagt ut i god tid slike at alle skal være godt forberedt. Protokollene blir for øvrig lagt ut på judo.no. Generalsekretæren har en veldig viktig rolle siden han forbereder alle sakene med utgangspunkt i AU-møter, og styrediskusjoner på Trello. Saksgangen blir da som følger: Forslag på Trello, med påfølgende diskusjon; Forslaget blir tatt opp i AU og diskuteres, justeres eller legges til side; Generalsekretær forbereder sak til FS hvis AU ønsker det; Saken blir behandlet i FS, med påfølgende vedtak.

Andre saker er informasjonssaker og ofte om idrettspolitikk. Vi skal i disse dager inn i vår tøffeste oppgave som særforbund. Moderniseringen i NIF har foregått det siste halve året nå, og det har vært mange flotte og uklare ord om hva dette vil føre til. Nå er forslagene til modeller ute (ekstern link) og selv om alle har mye bra i seg, vil det føre til en uviss fremtid for oss. Skal vi gå inn i allianser med andre forbund må det være fordi vi tror det er bedre for våre medlemmer. Generalsekretær Halmøy er med i samråd, slik at vår stemme blir hørt i denne veldig viktige saken. Jeg har også sendt inn innspill til leder av utvalget, der jeg stiller spørsmål som angår mangfoldet i norsk idrett, og frykten for å miste vår spesialkompetanse. Det er bred enighet i FS om at vi ikke skal være reaksjonære, og er enige om at vi skal jobbe aktivt i de råd og kanaler vi kan få innpass.

Vi vet også at det er spenning og diskusjon rundt utlysningen av LL-trenerjobben. Her er det sportssjefen som kjører prosessen og ansettelsen, og FS kommer med sine innspill til han. Mange er også opptatt av landslagets organisering, og her er ingenting hugget i stein. Her må sportssjef og LL-trener finne best mulig løsninger etter at ansettelsen er klar. Når det gjelder trening for utøvere som er ferdig i videregående satser vi på at det meste skal være klart fra nyåret.

Forbundsstyret har et mål om å være veldig aktive med klubbesøk. Vi har egne presentasjoner som viser frem alt NJF kan hjelpe klubbene med, men det er også opp til klubbene hva de vil snakke om, og om møtet skal være for alle medlemmer eller bare for klubbstyret. Meld fra til «ditt» FS-medlem om dere ønsker besøk. Jeg vet at alle FS-medlemmene har planer om flere besøk før jul.

Årets høydepunkt til nå har vært NM-veka, og tilbakemeldingene var såpass gode at dette er noe vi ønsker å prøve også neste år. Det var spesielt gøy å se våre utøvere endelig få vel fortjent sendetid i NRK. De gjorde også en veldig god figur i intervjuer etter kamp, eller i studio og var meget gode ambassadører for norsk judo.

I forkant av forbundstinget var det mye diskusjon om NC, der Ippon JK hadde mange gode forslag og innspill. FS har vært positive til forslagene, og Ippon fikk dispensasjon til å kjøre barnestevne sammen med Ippon-Cup. Vi har bare hørt gode tilbakemeldinger og ros til arrangør. Vi i FS mener det er viktig å prøve «nye» typer arrangementer for å nå alle våre medlemmer.

Jeg satte også pris på å være med på dommerseminaret der de nye reglene ble gjennomgått. Jeg synes også dommernes egen diskusjon rundt situasjoner fra NM var veldig interessant. De hadde tatt ut ca. 20 situasjoner fra sendingen på NRK, og diskuterte både skåringer, straffer og måten dommeren fremstår på under kamp. Det var en imponerende åpenhet og vilje til selvkritikk hvis man fant feil eller forbedringspotensiale, men også ros i situasjoner som ble løst på en god måte. En slik åpenhet internt i gruppa er et klart sunnhetstegn.

Jeg hadde også muligheten til å reise til Baku-VM, men takket nei da det ikke var noen kongress i år. Vi prioriterer IJF og EJUs kongresser og muligheten til å benytte vår stemme internasjonalt. Det er viktig å være der ting skjer, men jeg synes ikke vi kunne forsvare utgiften selv om det hadde vært gøy å få se Madelene Rubinstein i aksjon. EJU har kongress i Kaunas, Litauen og jeg satser heller på å møte der.

Judo for fred (JFF) har invitert meg til møte med afghanske samarbeidspartnere i India nå i oktober og dette har jeg sagt ja til. Det blir meget spennende både å reise til India, og lære mer om JFF.

Som president i NJF har jeg blitt møtt med velvilje så langt. Vi ønsker å være en åpen organisasjon med god informasjonsflyt, så ikke nøl hvis du har spørsmål eller forslag til oss i styret. Vi er valgt av klubbene for å gjøre en jobb for dere.

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier