619 Views

Norges Judoforbund, NJF, ble stiftet 28.juni 1967 og har 50 års jubileum i 2017. Noe vi vil feire med flere arrangement i løpet av året. Hovedarrangementet blir jubileumsfesten 9.september.

Jubileumsbok:
NJF har et bokprosjekt gående, med et mål om å presentere en jubileumsbok til jubileumsfesten. Her er det plass for flere historier. Derfor en oppfordring til alle – Har dere historier, bilder, video, blader, plakater eller annet som kan være med å belyse Norsk judo sin historie så ta kontakt med Stine Lastein, Birgit Ryningen eller Geir Åstorp Reehorst.

Historisk tilbakeblikk. Kilde: Filmavisen

Tilbakeblikk:
Utvalg for opprettelse av Norges Judoforbund hadde møte hjemme hos Øivinn Tveter den 8.desember 1966. Her ble det diskutert hvordan man skulle gå frem for å stifte NJF. Det ble opprettet et interimsstyre bestående av Torkel Sauer, Terje Gunnerud og Øivinn Tveter som gjorde hele jobben med å lage lovene til det nye forbundet. Det var Øivinn som sekretær som førte vedtakene i pennen. Det var mange møter og mye arbeid.

Stiftelsesmøtet ble avholdt den 28.juni 1967 og det ble starten på Norges Judoforbund. Forbundet ble i starten styrt av de største klubbene i Oslo og bar preg av det. Det første NJF forbundsstyre var da også kun satt sammen av personer fra Oslo og kun menn. Disse ble valgt: President Torkel Sauer – Kasserer: Terje Gunnerud – Sekretær: Øivinn Tveter. Norges Judoforbund ble opptatt som særforbund i 1971, før dette var NJF et utvalg i NIF.

Første styremøte sin eneste oppgave var ifølge protokollen å invitere G.R. Gleason som instruktør til sommerleiren 1968. Mer om de første møtene finner du her.

Judo i Norge startet på 1950 tallet og mer om dette finner du her, skrevet av Carl August Thoresen, 5.dan. En morsom sak er Norges første svartbelte, historien om Lauritz Grønvold.

Den første i Norges Judoforbunds historie som ble gradert til svart belte var Terje Gunnerud i 1968.

Flere klubber kom til på 1960 tallet:

  • NJJK er Norges eldste klubb, stiftet i1960, og var ledende i jobben med å stifte NJF.
  • Bergen Judoklubb ble stiftet 1. august 1962, her var Per Strømsnes aktivt med.
  • I 1964 var bl.a. Terje Gunnerud, 6.dan, med å starte ei judogruppe i Oslo Studentenes Idrettslag, OSI.
  • Trondheim Judokwai ble stiftet 1. februar 1966, Erik Lian var med her.
  • Fredrikstad Judoklubb ble stiftet 2. oktober 1967, men judo ble startet allerede i 1965 av Thorbjørn Hansen fra Kråkerøy.
  • NTNUI – Judo ble etablert som gruppe i NTNU Idrettsforening i 1967.

Mer fart i sakene ble det på slutten av 1960 tallet og videre på 1970 tallet, med det første offisielle NM for herrer i 1969, damer i 1975, og kongepokal til herrer i 1971 og for damer i 1979. Resultatlistene er her preget av NJJK og OSI. Flere klubber kom til, bl.a. Marienlyst Judoklubb som ble en ledende klubb siste halvdel av 1970 tallet. En sentral person i klubben var Hans Petter Andreassen, som også ble NJF sin første generalsekretær eller daglig leder som stillingen ble kalt de første årene. En annen klubb som ble startet var Ippon JK av Atle Lundsrud. Atle var en markant person og bidro bl.a. som dommer i mange år.

Norsk judos storhetstid: Interessen for judo var stor på 1970- og 1980-tallet. Medlemstallet vokste til ca. 10.000 og antall klubber var over 150. NJJK var tidlig ute med et medlemsblad og sammen med NJF sitt blad Norsk judo ble dette populært lesestoff i en tid uten internett. De fleste bladene finner du i www.judoinfo.no under folderen’ Magasiner’.

Utover på 1980- og 1990-tallet dukket flere dyktige utøvere opp som også gjorde seg bemerket på den internasjonale arenaen. Judo var godt etablert på 1980-tallet, men utforingene var mange og medlemstallet sank frem til 2000-tallet. Gledelig er det derfor at medlemstallet de siste årene igjen har steget.

Jubileumsåret: 2017 blir et spennende år, budsjettene er høyrere enn noen gang tidligere og det er mange gode krefter i klubbene som jeg håper kan bringe oss videre i årene som kommer.

Geir Åstorp Reehorst
President
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier