377 Views

I forbindelse med Visepresident Svein Eriks bortgang, skal sammensetningen av Forbundsstyret endres i henhold til gjeldende regelverk. Styret har på møte 6. 9. 2019 behandlet saken.

Styermedlem Evelyn Otlo. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Fulltallig Forbundsstyre

For å få et fulltallig styre, det vil si med fem styremedlemmer, skal et av varamedlemmene velges til styremedlem. NIFs lov regulerer ikke hvem som skal tre inn, så lenge kravene til kjønnsfordeling er oppfylt uansett hvilket kjønn det nye styremedlemmet har, og forbundets egen lov ikke regulerer hvilket av varamedlemmene som skal tre inn. Det anbefales da at den av varamedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, konstitueres som nytt styremedlem.

Styret har på bakgrunn av dette konstituert Evelyn Otlo til styremedlem i NJF for inneværende tingperiode.

Visepresident

Visepresident Lars Sandnes. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Styret kan selv velge en ny visepresident blant styrets medlemmer når det er fulltallig. Vi har ingen plikt til å velge en ny visepresident ihht. våre lover, men det er sterkt anbefalt. Det anbefales at den av styremedlemmene som fikk flest stemmer ved Forbundstinget, utnevnes til ny visepresident.

Styret har på bakgrunn av dette utnevnt Lars Sandnes til visepresident i NJF for inneværende tingperiode. Sandnes vil også være med i Arbeidsutvalget.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier