158 Views

Våren 2016 er det Forbundsting og Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne aktuelle kandidater for styreverv.

På tinget i 2014 meddelte nåværende president at hun ikke er aktuell for en ny periode. Valgkomiteen må derfor denne gangen finne en god kandidat til å ta over presidentvervet i 2016.
Hvilke andre i det nåværende styret som ønsker å sitte en periode til, fra 2016, vil valgkomiteen sjekke i løpet av 2015, men vi vil gjerne ha kandidater til alle verv i FS, Lovkomiteen og Kontrollkomiteen.

Dette er hva nåværende president, Vibeke Thiblin, sier om hva presidentjobben går ut på:

 • Har arbeidsgiveransvar, er styreleder, må forberede og lede styremøtene
 • Skal lede strategiarbeidet
 • Det kreves god kontakt og kommunikasjon med region/ krets og klubbnivået i norsk judo
 • President og generalsekretær deltar på møter i European Judo Union (EJU), International Judo Federation ( IJF) og Norges Idrettsforbund ( NIF) og de er aktuelle til å sitte i utvalg i NIF
 • Det vil gå med en god del tid til presidentvervet. Hvor mye avhenger av delegering av oppgaver til styrets medlemmer, men presidenten har den største belastningen
 • Evnen til å tenke langsiktig og strategisk
 • Kompetanse/ innsikt i politiske prosesser blir stadig viktigere

Vi vil gjerne ha navn og kontaktinfo til aktuelle kandidater til president og andre verv i styret.
Fortell kort om:

 • Hvilke verv personen har eller har hatt tidligere i klubb, krets, komite, FS og NJF
 • Judo erfaring, grad, trener, dommer, mm..
 • Hvilket yrke og arbeidserfaring
 • Utdannelse, spesielt presidentstillingen krever at man leser og snakker engelsk og norsk bra
 • Er personen innstilt på bruk av sin fritid til dette arbeidet
 • Målsetting med å ta tillitsvervet / kampsak / fokus

Ved forslag på kandidater, se aktuell informasjon:

Vi trenger dyktige personer til å følge opp og bringe idretten judo videre i Norge.

Valgkomiteen vil, utfra forslag fra klubbene og andre, foreta et intervju med aktuelle kandidater. Dette vil foregå høsten 2015 og tidlig i 2016.

På vegne av NJF valgkomité

Geir Åstorp Reehorst
Leder, NJF valgkomite
Tlf.: 911 77 895
Email: greeh@nets.eu

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier