440 Views

I 2022 ble en ny instruks for tillitsvalgte i faginstanser vedtatt. Instruksen gjelder dommervirksomheten, graderingsvirksomheten og stevnevirksomheten.

Utgangspunktet er at man normalt innehar et tillitsverv i to år, som er samme varighet som en tingperiode. I praksis vil dette si at etter et forbundsting har blitt avholdt, og nytt forbundsstyre er valgt, så skal dette nye styret ha ansvar for å utnevne personer i de roller som er nevnt.

At et verv er tidsbegrenset til definerte perioder, behøver ikke bety at en person ikke kan inneha et verv i flere perioder. Dette er opptil det til enhver tid sittende forbundsstyre å bestemme.

På styremøte 5. februar ble saken videre diskutert. Følgende ble vedtatt:

  • Styret etablerer en Dommerkomité og utnevner en leder for komitéen.
  • Ny organisering av dommervirksomheten skal gjennomgås i samråd med den nye komitélederen. Saken vil presenteres på neste styremøte
  • Styret utnevner en ny leder av Dan-kommisjonen.
  • Leder av Dan-kommisjonen foreslår medlemmer i samråd med administrasjonen. Alle medlemmer skal så godkjennes av Styret.
  • Styret legger til grunn at det skal være tre medlemmer i hver komité/kommisjon. Det skal etterstrebes representasjon fra ulike deler av landet
Dommerkomité opprettes

Styret har vurdert dommervirksomheten, og opprettet en Dommerkomité som erstatter dagens ordning med en Dommersjef og et Fagråd. En dommerkomité skal gi grunnlag for en tydeligere ansvarsfordeling og et klarere mandat.

Forbundsstyret har utnevnt Tommy Aadahl Olsen som leder av komitéen. Olsen er en merittert dommer med IJF B-lisens. Han har mange års erfaring som dommer både nasjonalt og internasjonalt.

Olsen tar over rollen som øverste dommer i NJF etter Per Arne Grime som har vært Dommersjef og leder av tidligere Dommerkomité i til sammen over 20 år. Styret vil i samråd med komitéleder og administrasjonen, utarbeide en modell for ny organisering.

Ny leder av Dan-kommisjonen

Forbundsstyret har utnevnt Kent Westerby som ny leder av Dan-kommisjonen. Westerby er kjent for mange som leder av ‘Kata-skolen’ som han leder på Ippon judoklubb. Han har også bakgrunn som konkurranseutøver på nasjonalt og internasjonalt nivå, er nasjonal A-dommer og innehar 6. dan.

Westerby vil sammen med administrasjonen foreslå rammer for organiseringen av graderingsvirksomheten i NJF, som styret så tar stilling til. Inntil videre vil planlagte graderinger foregå som oppsatt.

Stevnekomitéen

Styret har også tatt for seg Stevnekomitéen. Nåværende leder av Stevnekomitéen, Alexander Aamodt, ble utnevnt i november 2021. Siden Aamodt kun har innehatt vervet i litt over ett år, vil hans engasjement videreføres.

Sammensetting av faginstansene

Med styrets vedtak om tre medlemmer i hver komité/kommisjon, fristilles nåværende medlemmer i Fagrådet (dommere), Dan-kommisjonen og Stevnekomitéen. De respektive lederne av faginstansene vil foreslå sammensetting for sitt område, som så godkjennes av styret.

Hvis du ønsker å melde interesse som medlem av en av NJFs faginstanser, eller kjenner aktuelle kandidater, ber vi deg kontakte Forbundskontoret.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier