422 Views

Styret har vedtatt en ny regionplan for perioden 2018-2020.

Planen tar utgangspunkt i Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget i 2018.
Regionplanen har vært på høring hos regionene, og den har vært oppe til diskusjon og gjennomgang på ulike møtearenaer.

Mål for Regionplanen, perioden 2018-2020
Utvikling av regionene er en viktig støtteprosess for å nå Judoforbundets mål i Strategidokumentet. Opprettelse og utvikling av regionene er IKKE et mål i seg selv. Regionen skal være et formelt organisasjonsledd styrt av et årsmøte, et valgt styre, og en valgt Leder.
Regionene skal være klubbene i den aktuelle regionen sitt organ for å koordinere aktiviteter på vegne av alle klubbene innenfor regionens grenser.

Fokus i denne perioden er knyttet opp mot forbundets strategiområder i tingperioden:

  • Aktivitetsutvikling
  • Klubbutvikling
  • Talentutvikling og toppidrett

Regionens ansvar handler om hva de skal gjøre for klubbene, og for regionen selv.
NJFs ansvar handler om hvilket ansvar NJF tar på nasjonalt nivå, samt hvilken ansvar de tar for regionene og direkte overfor klubbene.

Last ned Regionplan 2018-20120 her:

Ett eksempel på hvordan regionene kan etterleve et av ansvarsområdene i planen er å spre budskapet om den nye versjonen av Rent idrettslag som er lansert.

Planen er ikke tenkt som en rekke krav regionen skal oppfylle, snarere bør den ses på som en liste med initiativer som regionen kan gjøre. Dette kan være en stor fordel for klubbene i regionen!

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier