553 Views

Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert alle. Krigshandlingene får store konsekvenser for hele Europa. Også idretten og judoen blir rammet.

Som mange vet er Russlands leder Vladimir Putin judoutøver, og en aktiv støttespiller i internasjonal judo. IJF og EJU har fratatt Putin hans honorære verv og titler, men vi mener at dette ikke er nok. NJF har jobbet for at de nordiske judoforbundene skal enes om et felles standpunkt. Blant annet er det et ønske å diskutere russiske utøveres deltakelse på internasjonale judokonkurranser.

Det Ukrainske Judoforbundet

De nordiske judoforbundene har alle sendt et støttebrev til presidenten i det Ukrainske Judoforbundet, og vi har mottatt et svar der han takker oss for støtten.

Alle europeiske judonasjoner har videre mottatt et brev med bønn om hjelp fra Ukraina. NJF stiller seg nøytrale til en slik ordning og lar det være opp til hver enkelt å vurdere å støtte det ukrainske forbundet med overføring av penger. Brevet kan lastes ned her:

Internasjonale arrangementer påvirkes

Internasjonal aktivitet rammes av Russlands invasjon. Ikke bare får det konsekvenser for arrangementer i Russland og Ukraina. Også flere stevner og treningssamlinger som var satt opp i Russlands naboland er kansellert eller utsatt. Vi forventer ytterligere omrokkeringer i tiden som kommer.

Dette er selvfølgelig en utfordrende situasjon for de utøvere og klubber det gjelder. Vi vil se på alternative løsninger der det er mulig og i tillegg jobber for et tettere nordisk samarbeid.


Jørgen Hillestad

President i Norges Judoforbund


Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier