420 Views

Forbundstinget ble gjennomført 30. april i fine rammer på Thon Hotel Opera i Oslo. Tinget ble åpnet av president Vibeke Thiblin, og Sondre Sande Gullord fra Idrettsstyret hilste Tinget.

Forbundstinget 2016: Solid deltagelse. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: Solid deltagelse. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: Konsentrert panel. F.v. Mads Andreassen, Kristoffer Halmøy, Vibeke Thiblin. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: Konsentrert panel. F.v. Mads Andreassen, Kristoffer Halmøy, Vibeke Thiblin. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: President Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: President Geir Reehorst. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: Det nye Forbundsstyret. F.v. Veronica Kristiansen, Svein Erik Rud, Jørgen Hillestad, Hege Aar, Geir Reehorst, Hanne Myrnes, Gullik Gundersen. Foto: Christian Wolff
Forbundstinget 2016: Det nye Forbundsstyret. F.v. Veronica Kristiansen, Svein Erik Rud, Jørgen Hillestad, Hege Aar, Geir Reehorst, Hanne Myrnes, Gullik Gundersen. Foto: Christian Wolff

Det var rekordstor deltagelse, med 60 stemmeberettigede og 10 personer med tale og forslagsrett. I tillegg var det 13 personer med andre roller, eller observatør-status. Totalt var 83 personer til stede. Det betyr at deltagelsen fra 1997 ble slått og at vi må tilbake til fordums tider for å finne like stor deltagelse (i 1985 deltok 70 stemmeberettigede). Det er veldig gledelig og vitner om et stort engasjement i norsk judo!

Thiblin presenterte styrets arbeid og generalsekretær Halmøy presenterte økonomiutviklingen. Fra talerstolen ble det uttrykt at man var imponert over økonomiutviklingen og -kontrollen, og berømmet både styret og administrasjonen for dette arbeidet.

Behandling av Strategidokumentet ble en god prosess. Ordstyrer Mads Andreassen loset Tinget gjennom debatt, registrering av endringsforslag, utnevning av redaksjonskomite og senere votering. Det ble en ordentlig og demokratisk behandling.

Andreassen ledet Tinget på en solid måte, med en fin blanding av formaninger når det var nødvendig, og noen tørvittige nord-norske kommentarer.

Under valget var det størst spenning knyttet til valg av nytt styre. Vibeke Thiblin hadde tidligere annonsert at hun ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteen ved Tore Brenne presenterte sin innstilling til ny president, som var Geir Reehorst. Han fikk en motkandidat i Harald Monsen, og det ble kampvotering. Reehorst vant med 36 mot 24 stemmer. Dermed er NJFs 16. president Geir Reehorst, fra Ippon Judoklubb.

Til visepresident ble det også tilleggsforslag på kandidater. Gullik Gundersen var valgkomiteens kandidat, men fikk to motkandidater. Det var imidlertid ikke tvil om hva Tinget ønsket, da Gundersen fikk 38 stemmer, og ble dermed valgt som ny visepresident.

Hanne Myrnes, Svein Erik Rud og Hege Aar ble valgt til styremedlemmer, og Veronica Kristiansen og Jørgen Hillestad ble valgt til varamedlemmer. Dette var også i tråd med valgkomiteens innstilling.

Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato.

Etter Forbundstinget var det en aperitiff og felles Tingmiddag, og dagen etter var det Klubbseminar. Totalt sett har det vært en vellykket og bra helg for norsk judo!

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier