301 Views

Forbundstinget i NJF går av stabelen våren 2018, og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollkomiteen. De ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget.

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret:

  • Det skal velges et styre bestående av president, vise- president, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forrbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ lanndslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
  • Mer informasjon om hva det betyr å sitte i forbundsstyret (pdf)

Kontrollkomiteen:

  • Det skal velges en leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
  • Komiteens oppgave er å føre tilsyn med NJFs økonomi og styrets arbeid, og rapportere til årsmøtet.

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til disse vervene fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/ valgt inn? Ønsker du selv å stille til valg? Vi ønsker spesielt forslag på ungdom og kvinner, samt på kandidater fra region nord. Valgkomiteen vil ta en kontakt med alle kandidater som foreslås for en nærmere prat.

Forslaget må inneholde:

  • Navn og kontaktinfo til den/ de som foreslås.
  • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
  • Kort om judobakgrunn, utdannings- og yrkesbakgrunn.

Forslag kan sendes på epost til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen

Leder Vibeke Thiblin
Epost: vibeke.thiblin@gmail.com
Tlf: 92660636

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier