294 Views

Forbundstinget i NJF går av stabelen våren 2024, og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollutvalget. Vi ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget.

Valgkomiteen består av Eirik Myrnes Kadelburger, May Linn Hystad, Mats Sommervold og Lars Erik Bjørås. Kontaktinfo finner du her.

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret

 • Det skal velges et styre bestående av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert, både blant styremedlemmer og varamedlemmer. Minst 1 styremedlem skal være under 26 år i valgåret.
 • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ landslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
 • Du finner mer informasjon om hva det betyr å sitte i forbundsstyret her:

Kontrollutvalget

 • Det skal velges leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 • Også her skal begge kjønn være representert.
 • Utvalgets oppgave er å:
 1. Påse at NJF drives i tråd med gjeldende lover, regler og vedtak
 2. Føre tilsyn med NJFs økonomi og økonomistyring
 3. Gi sin uttalelse til alle forslag innenfor sitt arbeidsområde som skal behandles på tinget.
 4. Ha minst ett årlig møte med revisor
 5. Avgi beretning til årsmøtet
Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til disse vervene fra klubber, regioner og enkeltpersoner.

Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/ valgt inn? Ønsker du selv å stille til valg?

Alle forslag og innspill er hjertelig velkomne!

Forslaget må inneholde:

 • Navn og kontaktinfo til den/ de som foreslås.
 • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
 • Hvorfor man ønsker kandidaten til dette vervet.

Forslag kan sendes på epost til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen,

Leder Eirik Myrnes Kadelburger

Epost: eirik.kadelburger@codex.no

Tlf: 47 96 96 09

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier