127 Views

Forbundsstyret vedtok 2. november å forenkle prosedyrer for klubboverganger.

Etter at Smoothcomp ble innført som obligatorisk påmeldingsportal for stevner, har klubbtilhørighet i Sportsadmin kun betydning når klubber skal kjøpe lisens for sine utøvere. Dette vil nå kunne gjennomføres uten at NJF er en aktiv part, og klubbene ordner overgangen seg i mellom.

Enkelte formalia består likevel for å hindre kupp og medlemsjuks, shopping fra motstanderklubber og bytte av klubb hvis man skylder nåværende klubb penger.

Følgende formalia består derfor fremdeles

  • Ny klubb må bekrefte medlemskap (kontingent betalt)
  • Gammel klubb må bekrefte at det ikke er noe gjeld
  • Man ilegges karantene, med mindre både ny og gammel klubb blir enige om noe annet.

De nye overgangsbestemmelsene kan lastes ned her.

Overgangsbestemmelsene er gjeldende fra 2. november, men vil i praksis tre i kraft når lisensportalen er oppdatert.

Foto: Christian Wolff/judobilder.org

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier