187 Views

Judo for fred avholdt sitt årlige medlemsmøte lørdag 6. februar.

Styrets beretning for 2015 ble gjennomgått og godkjent, og nytt styre ble valgt. Leder er valgt for to år mens resten av styret er valgt for ett år.

Nestleder Oscar Gulseth og leder Ole Moland i Judo for fred.
Nestleder Oscar Gulseth og leder Ole Moland.

Det nye styret består av:

  • Leder: Ole Moland
  • Nestleder: Oscar Gulseth
  • Styremedlemmer: Birgit Ryningen, Marit Øvstedal og Ida Ruiken
  • Varamedlemmer: Lars Tandle Kyllingstad og Jon Erie Prytz

Last ned JFFs årsberetning for 2015:

Om Judo for fred

Norges Judoforbund har et bistandsprosjekt som heter Judo for fred (JFF). I dag trener over 1200 barn i Afghanistan og Zambia gjennom programmet.

JFF ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra oppveksten, vi ønsker å gi idretten tilbake til barna.

Arbeidet drives på initiativ av lokale og foregår primært på frivillig basis. JFF bidrar med midler og utstyr for å gjøre aktivitetene mulig.

Gå til judoforfred.no for å lese mer om arbeidet.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier