210 Views

Kjære medlemmer av Judoforbundet,

Det har kommet til vår oppmerksomhet at det har blitt spredt en mail som inneholder grove og uriktige påstander om både forbundsstyret og ansatte i Judoforbundet. Vi ønsker å tydeliggjøre at styret tar sterkt avstand fra innholdet i denne mailen.

Det er viktig for oss å understreke at vi tar våre forpliktelser og ansvar overfor våre medlemmer på alvor. Vi setter pris på tilliten dere har vist oss ved å velge oss til å lede forbundet, og vi forstår at det er vår plikt å handle i deres beste interesse.

Den omtalte saken i mailen ble tidligere sendt inn som et varsel via Judoforbundets varslingskanal. Med samtykke fra varsleren selv, ble saken grundig behandlet av Kontrollutvalget. Etter en nøye gjennomgang har Kontrollutvalget ikke avdekket noen klanderverdige forhold knyttet til saken.

Vi vil ikke la oss trekkes ned i diskusjoner om feilaktige og krenkende påstander. Vår prioritet ligger i å jobbe konstruktivt for å styrke og utvikle judosporten i Norge. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt direkte med styret eller administrasjonen dersom det skulle være bekymringer eller spørsmål.

Vi takker for deres støtte og tillit, og vi fortsetter vårt arbeid med å fremme judosporten på en ærlig, transparent og profesjonell måte.

Med vennlig hilsen,

Styret og administrasjonen i Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier