239 Views

For å sikre god utvikling av paraidretten i NJF, har administrasjonen utarbeidet en parastrategi, som ble vedtatt av Forbundsstyret den 26. april. NJFs parastrategi bygger på NIFs parastrategi, men er tilpasset NJFs situasjon og muligheter. Strategien består av 5 hovedområder:

  • Toppidrett og talentutvikling
  • Bredde
  • Kommunikasjon
  • Aktivitet
  • Kompetanse

Planen inneholder spesifikk utvikling og muligheter for utøvere med:

  • Utviklingshemming
  • Synshemning
  • Hørselshemning
  • Bevegelseshemning

Du finner også strategiplanen nederst på vår paraside på judo.no.
Har du spørsmål til planen, kontakt Utviklingssjef.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier