267 Views

Det ble vedtatt en rekke lovendringer på siste Idrettsting. Enkelte tredde i kraft umiddelbart, og de resterende 1.1.2022.

NJF forplikter å revidere sitt lovverk slik at det samsvarer med endringene. Der det ikke er samsvar mellom NJFs lov og lov tilhørende overordnede ledd, er det sistnevnte som er gjeldende, uavhengig av særidrettstingets vedtak.

Lov for NJF er basert på mal utarbeidet av NIF etter Idrettstingets vedtak. Forslaget har tatt utgangspunkt i lovnorm for særforbund og NJFs nåværende lovtekst.

Den største endringen er forenklingen av lovteksten, på en rekke steder der det refereres til NIFs lov.

Ellers er det få endringer som er av praktisk betydning for NJF.

Den enkelte region skal også revidere sin lov i henhold til Idrettstingets vedtak vedrørende lov for særkretser. Disse skal godkjennes av NJF sentralt. Generalsekretæren vil bistå ved behov.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier