154 Views

Forbundstinget ble gjennomført 4. mai på Quality Hotel Hasle Linie. President Arnstein Brekke åpnet Tinget kl. 10.30, og ga ordet videre til Idrettsstyrets representant Sebastian Henriksen som innledet med en inspirerende åpningstale for forsamlingen. Generalsekretær Stine Lastein gikk gjennom lovendringer fra Idrettstingene 2023.

I år deltok 43 stemmeberettigede, i tillegg til 19 personer med tale/forslagsrett, observatører og gjester. Totalt var vi dermed 62 personer på Tinget 2024.

Forbundstinget 2024 valgte Kathe Langvik til ordstyrer, og hun ledet Tinget trygt gjennom forhandlingene. President presenterte status i aktiviteter og styrets arbeid, og Generalsekretær presenterte økonomisk status

Strategidokument 2020 – 2026 ble videreført med en endring av ordlyden i langtidsmålet og i tillegg ble det vedtatt at «Dommer» skal være et eget satsingsområde. Langtidsbudsjettet ble også vedtatt uten endringer.

Som vanlig var det knyttet spenning til valg av nytt styre. I år kom det ingen benkeforslag, og valgkomiteens innstilling  ble vedtatt på samtlige poster.

Styrets sammensetting 2024- 2026:

  • President: Arnstein Brekke, Haugesund Atletklubb   
  • Visepresident: Jon Sommervold, Ippon Judoklubb
  • Styremedlem: Stig Traavik, NJJK 
  • Styremedlem: Emmeli Ertzaas, Levanger Judoklubb
  • Styremedlem: Solveig Irgens, Asker Judoklubb     
  • 1. Varamedlem: Filippa Brovold, Trondheim Judokwai     
  • 2. Varamedlem: Alert Holtman, Oslo Judoklubb       

Gjenvalgte President Arnstein Brekke takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen. Etter et kort styremøte i etterkant av Forbundstinget ble det nye Styret konstituert, og har overtatt ansvaret for Norges Judoforbund fra samme dato. Så ble det avholdt en felles Tingmiddag.

Dagen etter Forbundstinget ble det arrangert et klubbseminar der Sportssjef og Trenerutvikler Tore Fauske Haugen hadde regien. I år var tittelen på seminaret «Fra barnestevne til Norgescup» der 17 klubber deltok. Innholdet var, som tittelen tilsier, fokusert på stevneaktivitet for barn og ungdom.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier