341 Views

Det er nå mulig å laste ned saksliste med tilhørende dokumenter til årets Forbundsting.

 

Vi minner om at representanter for klubber og regioner må oppfylle følgende krav:

1. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av styret, NJFs lov § 12-2.

  • Kontroll av klubbenes og regionenes protokoller fra avholdte årsmøter

2. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget, NJFs lov § 4-4

  • Kontroll av innbetalt kontingent og innbetalt deltakeravgift Tinget
  • Kontroll av annet utestående

3. For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4.

  • Kontroll av klubbenes og regionenes påmeldte delegasjoner

Nyttig informasjon om Tinget finnes ellers på denne siden som oppdateres jevnlig.

Vi kommer tilbake med informasjon vedrørende klubbseminaret på søndag.

Coverbilde: Christian Wolff/judobilder.org

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier