- Judo.no - https://www.judo.no -

Brunbelteløftet

I år har vi arrangert Brunbelteløftet, en amnestiordning for voksne judotrenere som har lagt ned en betydelig innsats i egen klubb. Disse har av ulike grunner ikke kunnet prioritere egen gradering til 1. dan. Derfor har vi gitt dem mulighet til å gradere seg ved å gjennomføre en graderingstrening med en av Dan-kommisjonens medlemmer som instruktør.

Hederlig innsats i Sandnes. FOTO: Martin Helliesen [1]

Hederlig innsats i Sandnes. FOTO: Martin Helliesen

Brunbelteløftet har blitt arrangert i Sandnes og Fredrikstad da dette var stedene hvor interesserte kandidater meldte seg opp. Samlingene inneholdt newaza og tachiwaza i forhold til pensum i graderingsreglementet, og alle deltakere måtte løse oppgaver og presentere for de andre. Det ble lagt ekstra vekt på fordypninger samt bevegelsesretninger og overganger. I tillegg ble kata viet en del tid hvor det ble lagt vekt på prinsipper samt at alle arbeidet med ulike elementer i gruppa.

Tross alder og fysisk nivå på enkelte utøvere var innsatsen upåklagelig. Det rapporteres om god gjennomføring av alle momenter og fornøyde deltakere som til slutt kom i mål med sitt dan-prosjekt.

NJF gratulerer følgende kandidater med 1. dan:

Stine Lastein
Fagsjef