Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Dan-gradering i Sandnes

Den regionale graderingen i Judoregion Vest ble avholdt i Sandnes judoklubb sine lokaler lørdag 7. mars.

Fra venstre: Martin H. Helliesen, Tor Gunnar Isdahl, Jon Erie Prytz og Harald Monsen.

Fra venstre: Martin H. Helliesen, Tor Gunnar Isdahl, Jon Erie Prytz og Harald Monsen.

Sensorer var Martin H. Helliesen (3 .dan) fra Dan-komisjonen og bisitter Harald Monsen (4. dan) fra Sandes judoklubb. 3 kandidater gikk opp, og 2 ble vurdert til bestått. Vi har fått 2 nye innehavere av 1. dan: Tor Gunnar Isdahl, Haugesund og Jon Erie Prytz, også Haugesund.

Utfordringene for mange er kata-delen. Dette er noe som bør trenes over tid for å få en forståelse for teknikkene og for hvordan bedre kunne bruke dem i kamp. Vi oppfordrer alle som har anledning til å stille på graderingsrettede treninger, egen kata-kurs mm. Bruk trenerbanken til forbundet.

Martin H. Helliesen


Publisert 16. mars 2015, kl. 13:22 (sist oppdatert: 23. mars 2015, kl. 16:23) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar