Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Endring av graderingsreglement

Forbundsstyret har vedtatt nytt graderingsreglement i møte 2/2016, som trer i kraft 1. august 2016.

NJF har har siden siste revidering av graderingsreglementet mottatt flere forslag til oppdateringer og revideringer. Disse ble lagt ut på høring høsten 2015.

Dan-kommisjonen har tatt utgangspunkt i at endringer i graderingsreglementet skal være hensiktsmessige. Med det menes at endringene fører til at flere vil gradere seg, at systemet er rettferdig og at krav til kvalitet opprettholdes.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på høringsrunden, dog med store sprik mellom innspill fra hver enkelt meningsytrer. Det ble derfor konkludert med at det ikke var grunnlag for å gjøre endringer som vil være av vesentlig betydning for hvordan dan-graderingene skal gjennomføres.

Dan-kommisjonen har på bakgrunn av prosessen utarbeidet en innstilling til revidering som består av justeringer av nåværende graderingsreglement. Disse rokker ikke ved fundamentet i det norske graderingssystemet, men vil være en forbedring spesielt i forhold til å belønne innsats både på og utenfor matta over tid.

De viktigste endringene er:

  1. Fordypninger skal være minimum 1 tachi-waza- og minimum 1 ne-waza-teknikk.
  2. Overskytende administrative poeng kan brukes til neste gradering. Endringen får tilbakevirkende kraft.
  3. Kampteknisk gradering også til 4. og 5. dan
  4. Direkte kampgradering basert på gode internasjonale resultater

Forbundsstyret vedtok innstillingen fra dan-kommisjonen, og det nye graderingsreglementet trer i kraft 1. august 2016. Last ned her:

Stine Lastein
Fagsjef NJF


Publisert 20. april 2016, kl. 17:37 (sist oppdatert: 20. april 2016, kl. 17:37) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar