- Judo.no - https://www.judo.no -

Honorær 2. dan til Stian Jespersen

Stian Jespersen er tildelt honorær 2. dan for sin fremragende innsats for NJF og på klubbnivå i 25 år. Utviklingen av Knøttejudo-konseptet, instruksjonsutdanningen og flere sentrale verv i NJF var medvirkende årsaker til tildeling.

Stian Jespersen er tildelt honorær grad 2. dan [1]

Han ble til 2. dan på helgens oppdateringsseminar for NJFs instruktører. Alle var samlet da Stine Lastein ønsket oss velkomne og deretter tok presidenten ordet for å overrekke Stian diplom for 2.dan honorær grad.

Stian tok 1. dan kamp/teknisk i 1994. Han har tatt mange NM-medaljer, fra junior og senior, individuelt og lag. Han har også internasjonale plasseringer med sølv i Swedish Open jr. som kanskje beste resultat.

Stian er i dag NJFs barne- og ungdomskoordinator. Han har tidligere vært medlem av Medisinsk-psykologisk komité, Trenerutdanningskomiteen og Utdanningsutvalget. Han har operert som rådgivende overfor klubber, komiteer og styret i saker som omhandler barn og ungdom og var bidragsyter når dagens verdigrunnlag for NJF skulle skapes.

Stian har gjort en særskilt innsats for de minste barna. Han har startet med å være faglig ansvarlig for Knøttejudo i Norge og utviklet konseptet som nå er et godt etablert tilbud i hele Judonorge. Det å ha vært foregangsmann for at mange hundre, kanskje flere tusen barn har fått gode judo/idrettsopplevelser de siste 14 år, er noe NJF setter stor pris på.

Geir Reehorst
President i NJF