- Judo.no - https://www.judo.no -

Høring: Endringer i graderingsreglementet

NJF har det siste året fått noen gode innspill på forbedringer i graderingsreglement og foreslår å gjøre noen endringer basert på disse.

Det er laget en oversikt over de sentrale forslagene, som kan lastes ned her:

Vi vil gjerne høre hva dere mener før vi gjør eventuelle endringer.

Innspill sendes til fagsjef Stine Lastein [2] før 3. januar 2016.