Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Høring: Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret tok tidligere initiativ til en grundig gjennomgang av dagens Graderingsreglement (GR) for DAN-grader. Dagens regelverk blir oppfattet som rigid og favoriserende for enkelte grupper. Manglende samsvar med IJFs retningslinjer for DAN-grader og vanskeliggjørende formaliteter var videre avgjørende for ønsket om et nytt GR.

Et utkast til et helt nytt GR ble utarbeidet og presentert for FS på styremøte i november og på klubbseminaret på Gardermoen 1.-2. desember. Forslag til nytt GR ligger her og kan lastes ned:

Andre relevante dokumenter:


Forslaget til nytt regelverk for graderinger, tar ikke hensyn til dagens reglementer. Det skal lages flere muligheter til DAN-gradering avhengig av alder, aktivitetsnivå og innsats/betydning, samt om dine meritter er opparbeidet administrativt, eller som utøver, dommer, trener, og om du har virket på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Videre skal GR gjøres enkelt å forstå, og være så kortfattet som mulig, slik at det kan bli tilgjengelig for flest mulig, og dermed bli et verktøy for personlig utvikling.

Hensikt
Graderingsreglementet skal være hensiktsmessig og brukes til judoutøveres utvikling. Mulighetene skal være lik for alle, og ikke tilpasset eksperter på enkelte områder. En gradering skal være en kvalitetskontroll, samtidig ønsker vi at flere skal gradere seg og at det skal bli en naturlig del av en utøvers judokarriere.

Kvaliteten skal ikke reduseres – men tilgjengeligheten skal bedres. I dette ligger det blant annet at steget til 1. dan, som i dag virker høyt, skal være en naturlig forlengelse av 1. kyu gradering. Videre skal det være bedre tilrettelagt for å kunne gjennomføre DAN-graderinger gjennom hele judokarrieren.

Honorære grader
Honorære grader vil implementeres i GR og det skal ikke lenger være et eget reglement for tildeling av honorære dan-grader. Innplassering i kategori gjelder som vanlig, det vil si at man må kunne innplasseres. Alder og tid siden siste gradering må være oppfylt, men Styret kan sette til side krav om Kata, Masterclass og Gradering. Dette kan gjøres maksimalt en gang per person. Frivillig arbeid og dugnadsånd vil belønnes i større grad i andre former enn DAN-grader, for eksempel gjennom honorære utmerkelser i gull, sølv og bronse.

Alle oppfordres til å lese forslaget, og presentasjonen fra Klubbseminaret.
Innspill sendes til Fagsjef innen 6. januar 2019.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 3. desember 2018, kl. 13:20 (sist oppdatert: 11. januar 2019, kl. 13:49) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar