Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Tre regionale dan-graderinger gjennomført

I løpet av årets første måneder har tre regionale dan-graderinger blitt gjennomført. I Judoregion Sør ble gradering avholdt i Larvik 20. februar og i helgen 12.-13. mars ble det avholdt graderinger i både Bodø, Judoregion Nord og i Sandnes, Judoregion Vest.

Hovedsensorer for regionsgraderingene var henholdsvis Petter Grime, Ronald Guttormsen og Martin Haga Helliesen fra Dan-kommisjonen, og bisittere Lars Lauritzen, Espen Tangen og Torbjørn Engebretsen.

Fornøyd gjeng på dan-graderingen i Judoregion Nord. Fra venstre: Ronald Guttormsen, Dan-kommisjonen og Stålkameratene IL-judo, Thomas Hansen, Sigurd Kalvå, Skjalg Andersen, Espen Johannessen, Hanne Myrnes, Øystein Kalvå (graderingspartner for Hanne Myrnes), Espen Tangen, bisitter fra Tromsø Judo og BJJ-klubb

Fornøyd gjeng på dan-graderingen i Judoregion Nord. Fra venstre: Ronald Guttormsen, Dan-kommisjonen og Stålkameratene IL-judo, Thomas Hansen, Sigurd Kalvå, Skjalg Andersen, Espen Johannessen, Hanne Myrnes, Øystein Kalvå (graderingspartner for Hanne Myrnes), Espen Tangen, bisitter fra Tromsø Judo og BJJ-klubb

7 kandidater har fått ny dan-grad:

Vi gratulerer alle med nye grader!

Her er et referat fra Ronald Guttormsen som var hovedsensor på graderingen i Bodø:

Det var 5 kandidater som var oppmeldt til dan-gradering i Bodø denne dagen. 3 av kandidatene var fra region nord, mens 2 tilhørte region midt. 4 av kandidatene hadde meldt seg opp til 1.dan, mens den 5 skulle gå for 3.dan.

Ved dagens begynnelse ble både kandidatene og publikum informert om hva som kom til å skje de neste 4-5 timene. Kandidatene ble informert om å presentere sin judo, og at vi som sensorer hadde oppgaven med å vurdere hva vi forsto ut av den enkeltes prestasjon. Kandidatene sto fritt til å stille spørsmål underveis, repetere teknikker de selv ikke var fornøyd med, samt instruere hverandre i uke- og tori-rollen. Kandidatene skulle jobbe parallelt, og ble hentet inn på matta og sendt ut av matta underveis i programmet. Dette er nå en vel gjennomprøvd fremgangsform, og synes å bli godt mottatt.

Alle kandidatene besto dagens test, og judonorge kan smykke seg med 4 nye 1.dan-ere og en 3.dan-er. I tillegg ble Øystein Kalvå, 1.kyu fra Bodø, berettiget berømmet for en fantastisk innsats som uke for Hanne Myrnes.

Dagens hovedsensor, Ronald Guttormsen, og bisitter, Espen Tangen, håper og tror at kandidatene var fornøyde med sin egen gjennomføring, men også med det programmet de ble presentert for. Det ble, både før og etter selve graderingen, presisert viktigheten av at den enkelte burde ha en følelse av at utfallet ble riktig, uansett resultat. Det hviler et stort ansvar på sensorene om å sørge for trygge og forutsigbare rammer for slike arrangement.

Gradering er uten tvil viktig for judofolket, og det jobbes hardt og mye rundt omkring i klubbene. Derfor fortjener hver enkelt den største respekt og best mulig behandling underveis.


Publisert 18. mars 2016, kl. 10:31 (sist oppdatert: 18. mars 2016, kl. 10:31) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar