Norges Judoforbund

NJF tekst

Graderingssystemet

Judoutøvere bærer belter med forskjellig farge som viser hvilken grad de har. Etter hvert som man lærer nye teknikker går man opp til graderinger som er en praktisk eksamen der utøverne viser frem sine teknikker. Beltefargen gjenspeiler hvor mange teknikker en utøver kan og hvor godt teknikkene utøves.

Beltegradene er delt inn i Mon-, Kyu- og Dan-grader. Mon-grader er for utøvere til og med 13 år og har en horisontal fargestripe på et ellers hvitt belte. Kyu-gradene kalles elevgrader og er for utøvere fra 14 år. Beltene er helfargede. De høyeste gradene kalles Dan-grader (mester).

I Judo brukes følgende fargeinndeling på beltene:

Beltefarge Grad Krav
Hvitt 6. Mon/Kyu Nybegynnere starter med hvitt
Gult 5. Mon/Kyu Minimum 30/25 treningstimer
Orange 4. Mon/Kyu Minimum 50/30 treningstimer etter siste gradering
Grønt 3. Mon/Kyu Minimum 70/50 treningstimer etter siste gradering
Blått 2. Mon/Kyu Minimum 70 treningstimer etter siste gradering
Brunt 1. Mon/Kyu Minimum 90 treningstimer etter siste gradering
Svart 1. Dan Minimum 1 treningsår siden gradering til 1. Kyu.*

*Utøveren må ha fylt 16 år.

Svart belte.

Svart belte.

Det finnes i praksis 10 dan-grader, ved alle disse gradene kan utøveren bære et sort belte. Fra 6. til 8. dan kan utøveren bære et belte med røde og hvite vertikale striper. Ved 9. og 10. dan kan utøveren bære et helt rødt belte.

Teoretisk sett er ikke graderingssystemet i judo begrenset til 10. dan. Kano selv sa at hvis en utøver når et stadium over 10. dan er det ingen grunn til at han ikke skal motta 11. dan, og så videre. Hans filosofi gjør det klart at han ikke trodde det fantes noen øvre grense for hvor god man kunne bli i judo.

Etter sin død ble grunnleggeren av judo, Jigoro Kano, tildelt et dobbelt hvitt belte og tittelen shihan (mester i alle former). Dette var dobbelt så bredt som andre belter for at det ikke skulle forveksles med nybegynnernes belter. Dette skulle markere at ringen var sluttet og at det ikke var mulig å ha større innsikt i judo enn det han hadde.

Det er 17 personer som har mottatt 10. dan (judansha) i løpet av alle årene judo har eksistert.

Har du sett andre kampsport-utøvere med lignende drakt og belte som i judo? Faktum er at det var Jigoro Kano som utviklet både judodrakten (judogien) og systemet for beltegrader, som senere alle andre kampsporter fra Østen har kopiert.


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:19