Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport fra kata-konkurransen i Region Midt

Søndag 24.11.19 gikk Åpent Trøndersk mesterskap i Nage no kata av stabelen i dojoen til Nidaros judoklubb i Trondheim. Regionens […]

Les mer

Rapport fra kata-kurs i Oslo

[Nyhetsarkivet]

Kata

FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Judo, som ble utviklet fra ulike selvforsvarssystemer i Japan, består av mange ulike teknikker. Shiai, som er konkurranseformen for judo, inneholder over 60 kast, og minst like mange teknikker for bakkekamp. Selvforsvardelen av judo har et enda større repertoar enn dette. I dette mangfoldet av teknikker for shiai og selvforsvar, hvordan lærer man utøvere riktig utførelse av teknikker?

Kata gir svar på dette. Kata betyr avtalt trening og er i praksis utførelse av forhåndsbestemte teknikker i fastlagt rekkefølge.

Med kata trener man basisbevegelser og teknikk slik at de «sitter i ryggraden», med riktig gjennomføring og med lik utførelse hver gang. Dette gir grunnlag for et godt teknisk fundament, og reduserer dessuten skaderisiko. Når en teknikk eller bevegelse teknikken er automatisert, da kan en gå videre.

Det finnes mange kata i judo. De som ble utviklet og satt sammen av Kano Shihan (Jigoro Kano) danner Kodokan Kata, og er grunnleggende treningsprogrammer for judoka. Kataene deles inn i i de som er relatert til konkurranse (shiai) og de som er relatert til selvforsvar.

Konkurranserelatert kata – Randori no kata

Nage no kata

 • 15 kastteknikker

Katame no kata

 • 15 bakkekampteknikker med frigjøringer

Disse kataene har teknikker som kan anvendes i randori.

Selvforsvarsrelatert kata

Kime no kata

 • Forsvar mot angrep i det som tidligere var vanlig sittestilling i Japan, og i stående stilling
 • 8 teknikker på knærne og 12 stående
 • Angrepenes utførelse gjenspeiler det som var vanlig før, og er enten med eller uten våpen (kniv og sverd)

Kodokan Goshin jutsu

 • Selvforsvar mot «moderne angrep», alle i stående stiling
 • 12 angrep uten våpen og 9 med stokk, kniv og pistol

Ju no kata

 • Kontrollert gjennomgang av angreps- og forsvarsteknikker i 15 stående kombinasjoner

Itsutsu no kata

 • Fem gjenspeilinger av naturens prinsipper for angrep og forsvar

Seiryoku Zenyo – Kokumin Taiiku

 • Stående basisbevegelser for angrep og forsvar
 • Trenes alene og med en partner, både sittende og stående

Koshiki no kata

 • Basert på ubevæpnet angrep og forsvar i rustning
 • Kano mente at prinsippene utviklet av Kito ryu jujutsu inneholdt det vesentlig av angrep og forsvar. De derfor tatt med videre i hans judo, blant annet i denne kataen

Kata-trening

Kata-trening passer for alle. Det anbefales tidlig innføring i alle stående teknikker. Stående teknikker i Kime no kata, Ju no kata og Goshin jutsu kan trenes av alle så snart man behersker fallteknikk.

Kata-konkurranser

I kata-konkurranser blir hver teknikk/kombinasjon vurdert og man får en score. Angrep og forsvar vurderes i forhold til om de ville være effektiv, korrekt hastighet, flyt og kutyme.


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:08