Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Rapport fra kata-konkurransen i Region Midt

Søndag 24.11.19 gikk Åpent Trøndersk mesterskap i Nage no kata av stabelen i dojoen til Nidaros judoklubb i Trondheim. Regionens […]

Les mer

Rapport fra kata-kurs i Oslo

[Nyhetsarkivet]

Kata

Kata betyr avtalt trening og er i praksis utførelse av forhåndsbestemte teknikker i fastlagt rekkefølge.

Det finnes mange ulike kata i judo. De som ble utviklet og satt sammen av Kano Shihan (Jigoro Kano) danner Kodokan Kata, og er grunnleggende treningsprogrammer for judoutøvere.

Kataene deles inn i i de som er relatert til konkurranse (shiai) og de som er relatert til selvforsvar.

Konkurranserelatert kata – Randori no kata

Nage no kata

 • 15 kastteknikker

Katame no kata

 • 15 bakkekampteknikker med frigjøringer

Disse kataene har teknikker som kan anvendes i trening og konkurranse.

Selvforsvarsrelatert kata

Kime no kata

 • Forsvar mot angrep i det som tidligere var vanlig sittestilling i Japan, og i stående stilling
 • 8 teknikker på knærne, og 12 stående
 • Angrepenes utførelse gjenspeiler det som var vanlig før, og er enten med eller uten våpen (kniv og sverd)

Kodokan Goshin jutsu

 • Selvforsvar mot «moderne angrep», alle i stående stiling
 • 12 angrep uten våpen og 9 med stokk, kniv og pistol

Ju no kata

 • Kontrollert gjennomgang av angreps- og forsvarsteknikker i 15 stående kombinasjoner

Itsutsu no kata

 • Fem gjenspeilinger av naturens prinsipper for angrep og forsvar

Seiryoku Zenyo – Kokumin Taiiku

 • Stående basisbevegelser for angrep og forsvar
 • Trenes alene og med en partner, både sittende og stående

Koshiki no kata

 • Basert på ubevæpnet angrep og forsvar i rustning
 • Kano mente at prinsippene utviklet av Kito ryu jujutsu inneholdt det vesentlig av angrep og forsvar. De derfor tatt med videre i hans judo, blant annet i denne kataen

Kata-trening

Katatrening kan integreres i ordinær judotrening. Det anbefales tidlig innføring i alle stående teknikker. Stående teknikker i Kime no kata, Ju no kata og Goshin jutsu kan trenes av alle så snart man behersker fallteknikk.

Kata-konkurranser

I katakonkurranser blir hver teknikk/kombinasjon vurdert og man får en score. Angrep og forsvar vurderes i forhold til om de ville være effektiv, korrekt hastighet, flyt og kutyme.

NJF ønsker å utvikle og integrere kata som en naturlig del av klubbtrening i norske judoklubber.

Kata tilbys som en egen modul i Trenerbanken og er integrert i NJFs trenerkurs. NJF kan ved behov fasitlitere ulike kurs innen Kata. 

Ta kontakt med NJF v/ utviklingsansvarlig for mer informasjon.


Sideoppdatering: 8. mai 2020, kl. 15:10