Norges Judoforbund

NJF tekst

Velkommen til Judo

Judo er best kjent for sine kast, men inneholder mye mer enn det. I en judokamp brukes både kast og holdegrep der motstanderen holdes nede på bakken. Utøvere over 16 år kan også bruke armlås og halslås.

Judotrener Øyvind Klyve. FOTO: Christian Wolff.

Judotrener Øyvind Klyve. FOTO: Christian Wolff.

Halslås og armlås kan kanskje høres farlig ut, men det er strenge sikkerhetsregler og en utøver har alltid stor respekt for sin motstander. Ved å klappe to ganger i matta gir man opp, og motstanderen slipper umiddelbart sitt grep. I motsetning til i mange andre kampsporter bruker man ikke slag og spark i judokonkurranser, men slike teknikker finnes i enkelte av judoens mønstre kalt «kataer».

I judo er ferdighet, teknikk, timing og smidighet det viktigste fremfor rå styrke. Det viktigste prinsippet i judo er utnyttelse av motstanderens styrke og fart. Målet er å utnytte motstanderens styrke til egen fordel, gjennom å ta kontrollen og få ham ut av balanse.

Treningsmetoder

  • Randori (fri treningskamp)
  • Ukemi (fallteknikker)
  • Uchi komi (innganger uten kast)
  • Shiai (konkurranse)
  • Kata (form)

Judo er verdens 7. største olympiske idrett med over 20 millioner utøvere på verdensbasis og har vært OL-gren siden 1964. Det internasjonale Judoforbundet har over 200 medlemsland.

Judotrener Mathias Hansen. FOTO: Stine Lastein.

Judotrener Mathias Hansen. FOTO: Stine Lastein.

Skader /forsikring
Alle arrangører av NJFs offisielle stevner (NM og NorgesCup) plikter å ha kvalifisert førstehjelpspersonell til stede under hele stevnet, plassert lett tilgjengelig, godt synlig, og med god oversikt.

Alle norske judoutøvere er forsikret både i kamp, under trening, og ved reise til og fra et idrettsarrangement. Til og med fylte 13 år er alle utøvere, som er medlemmer av en norsk klubb tilknyttet Norges Judoforbund, omfattet av NIFs barneidrettsforsikring i samarbeid med IF skadeforsikring. Fra og med fylte 13 år skal klubben tegne forsikring/lisens for utøveren gjennom Norges Judoforbund i samarbeid med IF skadeforsikring.

Det er lite skader, selv om det er en fullkontakt kampidrett. Judo er effektivt som selvforsvar, men først når man selv blir angrepet.


Sideoppdatering: 16. oktober 2019, kl. 11:49