- Judo.no - https://www.judo.no -

Lyst å jobbe som idrettsfrivillig i Afrika?

Har du lyst til å bruke idrettserfaringen din i en spennende del av verden? Nå kan erfaringen og utdanningen din fra idretten bety noe helt spesielt, samtidig som du får en opplevelse for livet. Bli med i Idrettens fredskorps da vel!

[1]

Bli Idrettsfrivillig i Afrika!

[2]

FOTO: Privat

Norges idrettsforbund (NIF) gir idrettsungdom anledning til å benytte sin idrettsfaglige kompetanse i det sørlige Afrika og arbeidet er tuftet på idrettens grunnverdier; glede, helse, fellesskap og ærlighet.

En av NIFs partnere er Judoforbundet i Zambia. De ønsker i 2017-2018 å ha judofrivillige fra Norge. Personen får mye praksis som trener og utøver, samt organisasjonserfaring inne idretten. Det vil være tett oppfølging både fra NIF og Judoforbundet i Zambia.
Dette er en unik mulighet for utvikling for den som reiser, i tillegg til at vedkommende bidrar med viktig tid og kompetanse til forbundet i Zambia.

Ida Ruiken, leder av TSI-Judo, har tidligere vært frivillig i Zambia gjennom Idrettens Fredskorps. Les mer om hennes opplevelser fra en tidligere artikkel [3].

Søknadsfristen er 15. februar!

Mer info om Idrettens Fredskorps og søknadsdetaljer finnes på nettsidene til Norges Idrettsforbund [4].