Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Nytt styre i Judo for Fred

Judo for fred avholdt sitt årlige medlemsmøte lørdag 6. februar. Styrets beretning for 2015 ble gjennomgått og godkjent, og nytt styre ble valgt. Leder er valgt for to år mens resten av styret er valgt for ett år.

Nestleder Oscar Gulseth og leder Ole Moland i Judo for fred.

Nestleder Oscar Gulseth og leder Ole Moland.

Det nye styret:

Last ned JFFs årsberetning for 2015:

Om Judo for fred
Norges Judoforbund har et bistandsprosjekt som heter Judo for fred. I dag trener over 1200 barn i Afghanistan og Zambia gjennom programmet.

Judo for fred ønsker at judo skal bli tilgjengelig for alle barn. Som et resultat av krig eller fattigdom er lek og idrett fjernet fra oppveksten, vi ønsker å gi idretten tilbake til barna.
Arbeidet drives på initiativ av lokale og foregår primært på frivillig basis. Judo for fred bidrar med midler og utstyr for å gjøre aktivitetene mulig.
Les mer om Judo for fred


Publisert 9. februar 2016, kl. 14:33 (sist oppdatert: 9. februar 2016, kl. 14:33) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar