Filippa Brovold utfører en kata-guruma. FOTO: Størker Moe

Kata betyr avtalt trening og er i praksis utførelse av forhåndsbestemte teknikker i fastlagt rekkefølge.

Det finnes mange ulike kataer i judo. De som ble utviklet og satt sammen av Kano Shihan (Jigoro Kano) danner Kodokan Kata, og er grunnleggende treningsprogrammer for judoutøvere.

Kataene deles inn i i de som er relatert til konkurranse (shiai) og de som er relatert til selvforsvar.

Konkurranse

 • Nage-no-kata: 15 kast-teknikker
 • Katame-no-kata: 15 bakkekamp-teknikker med frigjøringer

Disse kataene har teknikker som kan anvendes i trening og konkurranse.

Se video av en Nage-no-kata: www.youtube.com/watch?v=-Qe_JKQjJTA (YouTube)

Selvforsvar

Kime-no-kata

 • Forsvar mot angrep i det som tidligere var vanlig sittestilling i Japan, og i stående stilling
 • 8 teknikker på knærne, og 12 stående
 • Angrepenes utførelse gjenspeiler det som var vanlig før, og er enten med eller uten våpen (kniv og sverd)

Kodokan Goshin jutsu

 • Selvforsvar mot «moderne angrep», alle i stående stiling
 • 12 angrep uten våpen og 9 med stokk, kniv og pistol

Ju-no-kata

 • Kontrollert gjennomgang av angreps- og forsvarsteknikker i 15 stående kombinasjoner

Itsutsu-no-kata

 • Fem gjenspeilinger av naturens prinsipper for angrep og forsvar

Seiryoku Zenyo – Kokumin Taiiku

 • Stående basisbevegelser for angrep og forsvar
 • Trenes alene og med en partner, både sittende og stående

Koshiki-no-ata

 • Basert på ubevæpnet angrep og forsvar i rustning
 • Kano mente at prinsippene utviklet av Kito ryu jujutsu inneholdt det vesentlig av angrep og forsvar. Det er derfor tatt med videre i hans judo, blant annet i denne kataen.

Katatrening

Katatrening kan integreres i ordinær judotrening. Det anbefales å tidlig innføre kata i alle stående teknikker.

Stående teknikker i Kime-no-kata, Ju-no-kata og Goshin jutsu kan trenes av alle så snart man behersker fallteknikk.

Det arrangeres også egne katakonkurranser. Her blir hver teknikk/kombinasjon vurdert og man får en score. Angrep og forsvar vurderes i forhold til om de ville være effektiv, korrekt hastighet, flyt og kutyme.

Katatilbud

NJF jobber for å utvikle og integrere kata som en naturlig del av klubbtreningen i norske judoklubber. Derfor er kata integrert i trenerkursene og vi har egne kata-instruktører i Trenerbanken.

Vi kan også tilrettelegge ulike katakurs ved behov og forespørsel.

Se vårt kurstilbud eller ta kontakt med Judoforbundet.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier