Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret vedtok 29. november et nytt Graderingsreglement for DAN-graderinger. Det nye reglementet er resultatet av en grundig prosess med blant […]

Les mer

Regiongradering i Fredrikstad

Nasjonal gradering i Oslo

Regiongradering i Tromsø

Regiongradering i Sande

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Fagsjef er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt.

Kyu- og mon-graderinger

Kyu- og mon-graderinger foretas av klubbene. Hver klubb utnevner sine graderingssensorer, og skal innrapportere disse via idrettsregistreringen. Sensor skal være medlem av den aktuelle klubben, og ha en grad som er godkjent i Norge. Man kan som sensor gradere opp til en grad under sin egen grad. Ønsker en utøver å gradere seg hos en annen klubb, må han/hun innhente skriftlig godkjenning av graderingssensor fra egen klubb i forveien.

Dan-graderinger

Dan-kommisjonen gjennomfører alle dan-graderinger.

Det settes opp én gradering i hver region per år. Regionens medlem av Dan-kommisjonen er hovedsensor, eventuelt en fra en annen region om nødvendig. Bisitter utpekes av hovedsensor.

Det settes opp én årlig nasjonal gradering hvor alle sensorer i Dan-komisjonen er tilstede.

Dan-kommisjonen:Knut Harefallet, 6. dan
Fredrikstad Kampsportklubb- judo
Epost: renshi_knut@hotmail.comMartin Haga Helliesen, 5. dan
Sandnes Judoklubb
Epost: martin.h.helliesen@gmail.comPetter Grime, 4. dan
Oslo Judoklubb
Epost: pettergrime@hotmail.com

For at en gradering skal avholdes kreves minst to kandidater. Dan-kommisjonen forebeholder seg retten til å sette en maks-grense på åtte kandidater per gradering om nødvendig. Her gjelder «førstemann-til-mølla»-prinsippet, det vil si tidspunktet man melder seg opp til gradering.

Graderinger er åpne/offentlige med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. På graderingsdagen åpner dojoen minst én time før oppstart for at kandidatene skal få mulighet til å varme opp. Når graderingen starter ønsker hovedsensor eller Fagsjefen velkommen og kandidatene får vite rekkefølgen på graderingene. Filming og fotografering skal avklares med kandidatene og sensorene på forhånd.

Kandidater må regne med å vise hele pensum. Det er sensorene som bestemmer rekkefølgen på det som skal vises. Underveis vil sensorene stille spørsmål i forhold til pensum og fremførelsen av dette. Etter graderingen trekker sensorene seg tilbake og vurderer kandidatens ferdigheter, så får kandidaten beskjed om han/hun har bestått eller ikke. Alle har krav på en grundig og saklig tilbakemelding.

Det er ingen klageinstans for dan-graderinger som ikke bestås ved teknisk prøve.

Graderingsveiledning

NJF arrangerer graderingsveiledning for kandidater og andre interesserte på forespørsel. Klubber som ønsker å holde seminar i egen dojo bes kontakte sin regionale sensor eller en av trenerne i Trenerbanken som tilbyr graderingsrettet teknisk trening.

Søknadsprosess

Påmelding og betaling til dan-graderinger skjer via kurskalenderen. Vanligvis er påmeldingsfristen 1-2 måneder før graderingen. Kandidater som skal graderes til 6. dan bes melde seg opp minimum 3 måneder før graderingen.

Graderingsavgiften må betales før søknaden kan godkjennes. Avgiften har varighet fra datoen på graderingen du melder deg opp til. Om du må trekke deg eller stryker, kan du prøve på nytt innen 2 år uten å betale ny avgift. Avgiften dekker graderingen og diplom og er per i dag kr. 2000,-.

Graderingskravene er ufravikelige. Legeerklæringer godtas som grunnlag for at kandidater ikke kan gjennomføre teknikker – disse må da forklares og kan ikke byttes ut. Dette må avklares på forhånd.

Når søknad og påmelding er godkjent får du beskjed av Utviklingsansvarlig.

Om du må trekke deg fra gradering så si ifra så fort som mulig.


Sideoppdatering: 11. desember 2019, kl. 10:07