Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubb

Som medlem i Norges Judoforbund har klubbene en rekke medlemsfordeler, i tillegg til noen forpliktelser.

Under dette hovedområdet vil det til enhver tid ligge nyttig informasjon til ledelsen i klubbene.

Judoåret er en særlig relevant side for alle klubber. Her følger en oversikt over administrative plikter og frister som klubbene må overholde for å følge medlemsforpliktelsene til NJF.

Klubbfrister

Kurs

Klubbguide

Digitale tjenester

Anlegg

Rent Idrettslag

mangler bilde

Stevneregler

Barn og ungdom

Personvern i NJF

Idrettsbutikk-
en

Klubbovergang

Forsikring