Norges Judoforbund

NJF tekst

Støtteordning matter

Trenger klubben din nye matter?

Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Judomatter er en essensiell del av judotreningen, og klubber er avhengige av gode matter for å kunne tilby judo.

Judomatter man ha for å drive judo.

Judomatter man ha for å drive judo.

NJF tilbyr klubber en finansieringsordning ved innkjøp av nye judomatter. I praksis betyr det at NJF betaler regningen for mattekjøpet, og klubben betaler ned kjøpet over fem år til forbundet.

Saksgang:
– Klubben innhenter tilbud fra leverandør på ønsket antall matter
– Klubben søker NJF om å få være del av finansieringsordningen (eget skjema under)
– Klubben inngår en forpliktende avtale med NJF om kjøp av mattene, med salgspant
– Ordren på matter kan effektueres
– Klubben betaler 1/5 av regningen til NJF, som første avdrag, inneværende år
– NJF betaler hele regningen direkte til leverandøren.
– NJF søker utstyrsmidler for de aktuelle mattene
– Mottatt tilskudd til utstyrsmidler avregnes skyldig beløp.
– 1/4 av gjenværende sum betales til NJF årlig de fire påfølgende år.
– Etter totalt 5 avdrag heves NJFs salgspant på mattene.

Ordningen gjelder kun eksisterende organisasjonsledd.

Søknadsskjema og mer info kan lastes ned her:

Vask og rengjøring av judomatter

Judomattene som vi trener på kan være særlig utsatt for spesielle utfordringer fordi vi går barbeint. Mattene kan raskt bli en arena for overføring av ulike infeksjoner og bakterier. Utøverne må være nøye med vask av treningstøy og egen hygiene, mens klubbene må være flinke til å vaske mattene regelmessige.

Vi har laget noen retningslinjer som kan lastes ned her:


Sideoppdatering: 7. mai 2020, kl. 10:41