Man må ha judomatter for å drive judo.Trenger klubben din nye matter?

Klubbene kan søke spillemidler til judomatter. Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000. Det er NIF som forvalter søknadsordning  og som annonserer retningslinjer og søknadsinformasjon. Les mer informasjon om utstyrsmidlene.

Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. NJF tilbyr klubber en finansieringsordning ved innkjøp av nye judomatter. I praksis betyr det at NJF betaler regningen for mattekjøpet, og klubben betaler ned kjøpet over fem år til forbundet.

Saksgang:

  • Klubben innhenter tilbud fra leverandør på ønsket antall matter
  • Klubben søker NJF om å få være del av finansieringsordningen (eget skjema under)
  • Klubben inngår en forpliktende avtale med NJF om kjøp av mattene
  • Ordren på matter kan effektueres
  • Klubben betaler 1/5 av regningen til NJF, som første avdrag, inneværende år
  • NJF betaler hele regningen direkte til leverandøren.
  • NJF søker utstyrsmidler for de aktuelle mattene
  • Mottatt tilskudd til utstyrsmidler avregnes skyldig beløp.
  • 1/4 av gjenværende sum betales til NJF årlig de fire påfølgende år.
  • Etter totalt 5 avdrag overføres eierskap av mattene til klubben.

Ordningen gjelder kun eksisterende organisasjonsledd. Se søknadsskjema nederst på siden.

Rengjøring av matter

Judomattene som vi trener på, kan særlig være utsatt for hendelser og utfordringer fordi vi går barbeint. Mattene kan raskt bli en arena for overføring av infeksjoner og bakterier.

Utøverne må være nøye med vask av treningstøy og egen hygiene, mens klubbene må være flinke til å vaske mattene regelmessige.

Se aktuelle filer:

Title
Judomatter 31. juli 2020
Judomatter 29. november 2017

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier