Kampidrettsanneks.
Illustrasjon: Kampidrettsanneks (Sletvold arkitekter).

Kampidrettenes kjernekonsept er å samle kampidrettene under ett tak hvor kampidrettenes egenart blir ivaretatt. Hensikten er å samle flere kampidrettsklubber i et kostnadseffektivt anleggssamarbeid.

Et kampidrettsanneks er realiserbart på lokalt nivå de fleste steder i landet. Dette er et tilbygg til et eksisterende idrettshall hvor man kan utnytte felles vegg og garderober/dusjanlegg.

Det er også nødvendig og ønskelig med større kampidrettshaller som regionale knutepunkt og hovedanlegg, spesielt i pressområdene.

Kampidrettsanneks

Et kampidrettsanneks (se coverbilde) er et tilbygg / anneks som kan bygges på et eksisterende idrettsbygg med garderobefasiliteter. Dette kan være anlegg slik som fleridrettshaller, håndballhaller, basishaller og lignende.

Annekset inneholder kun grunnleggende fasiliteter som kampareal, kontor og lagringsplass. Kostnadskrevende fasiliteter, som garderober med dusj og toalett, benyttes i det anlegget annekset er tilknyttet. Dette gjøres for å redusere bygge- og driftskostnader samt fremme samhandling mellom idretter.

Det samme utgangspunktet vil også gjelde dedikerte kampidrettsarealer i idrettshaller og idrettsbygg, slik som egne seksjoner og etasjer for kampidrett.

Et kampidrettsanneks kan bygges med to eller flere kampområder med sikkerhetssone. Områdene kan eventuelt deles med skillevegg. Ved etablering av kampidrettsanneks bør det vurderes hvor stort behovet er for permanent publikumsareal.

Annekset kan videre inneholde følgende fasiliteter, avhengig av hvilke idretter som annekset er tiltenkt:

  • uttrekkbar boksering/plattform
  • uttrekkbare boksesekker
  • uttrekkbare matter
  • speilvegg
  • ribbevegg

Et kampidrettsanneks må tilpasses de lokale forholdene og de behovene idrettene har.

Kampidrettsarena

Kampidrettsarena.
Illustrasjon Kampidrettsarena (Sletvold arkitekter).

En kampidrettsarena (se bilde) er et fullverdig idrettsbygg, dedikert til kampidrett, med egne garderobefasiliteter, og med mulighet for å avholde store stevner etter både nasjonal og internasjonal standard.

En arena vil kunne huse flere kampidretter og ulike typer trening. Videre vil den kunne brukes til kulturelle formål på kommunalt og regionalt nivå, på samme måte som andre større idrettsanlegg.

En kampidrettsarena vil inneholde fasiliteter for større mesterskaper som sekretariat, funksjonærrom, kontorer og mindre treningsområder for forberedelse og oppvarming.

Videre er tribunene plassert med henblikk på å se inn på aktiviteten fram for ned på aktiviteten, slik som det ofte er tilfellet med ballsport.

Et annet viktig element er at en dedikert arena har faste matteområder og dedikerte barfotsoner sikrer at krav til hygienen er tilfredsstilt i hele anlegget. Noe som er vanskelig i anlegg som deles med andre idretter. Faste matterområder er også svært tidsbesparende, da flytting og utlegging av matter per i dag er noe klubbene bruker svært mye av treningstiden på.

Utover den primære kampflaten med tribune er det ofte behov for:

  • lagring av konkurranseutstyr som boksering, plattform, sekker og matter
  • flere mindre rom for klubbens beskyttelses- og konkurranseutstyr, våpen, matter, m.m.
  • fellesområde med foaje, publikumsfasiliteter i sammenheng med kampflaten, mindre trenings- og oppvarmingsrom og garderober og lignende
  • styrketreningsrom
  • kontorer og funksjonærrom

En kampidrettsarena må tilpasses de lokale forholdene og behovene til de idretter som skal trene i arenaen.

Se konseptet for kampidrettsanlegg:


Kampidrettene har også, sammen med Kulturdepartementet, utarbeidet en veileder for kampidrettsanlegg.

Klikk her for å se veilederen!

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier