Kampidrettsforbundene har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet en veileder for kampidrettsanlegg.

Det er et ønske at veilederen skal bidra til gode prosesser når det gjelder planlegging og bygging av anlegg, men også bidra til å skape gode rammebetingelser for kampidrettene.

Målgruppene er kommuner, klubber, halleiere og andre som er sentrale i planleggingen av et kampidrettsanlegg.

Veilederen består av tre deler:

  • Del 1 handler om behov, konsept og planlegging. Dette kapittelet vil skissere de første prosessene i et anleggsprosjekt og hvordan man skal komme i gang.
  • Del 2 inneholder aktuelle krav og råd for byggeprosessen. Her presenteres de to kampidrettskonseptene samt de grunnleggende behovene de ulike idrettene har.
  • Del 3 handler om forvaltning, drift og vedlikehold av et ferdig anlegg. Her vil råd og retningslinjer presenteres i forhold til hvordan anlegget bør driftes etter ferdigstillelse.

Last ned veilederen her:

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier