Foto: Geirmund Glendrange

Judo skiller seg fra andre kampidretter ved at Judo er helt uten slag og spark, men består av kontrollerte kast- og holdeteknikker. At omtrent 50 % av vår medlemsmasse er barn under 13 år, viser at Judo er en foretrukket idrett blant de yngste.

Fravær av slag og spark, gjør at Judo egner seg svært godt for barn og ungdom.

NJF har tilpasset vårt aktivitetstilbud til barneidrettsbestemmelsene, bl.a. gjennom tekniske restriksjoner i konkurranser for barn og ungdom, for å fremme teknisk utvikling og for å skape gode opplevelser på matta. 

Våre trenerkurs har hovedsakelig fokus på å bli gode trenere og rollemodeller for barn og ungdom.

Våre medlemsklubber har judotilbud for:

  • barn 3-6 år (knøttejudo)
  • barn 7-12 år
  • ungdom (+13 år)

Tilskudd til barn- og ungdomaktivitet

Klubber søke tilskudd for utvikling og arrangering av konkurranser og samlinger for barn og ungdom.

NJF har i tillegg premier og andre effekter som kan sendes til arrangørklubber på forespørsel via Idrettsbutikken. Målet med tilskuddet er å skape et større og bedre aktivitetstilbud i lokalmiljøene, gi lokale dommere erfaring, og skape mer engasjement.

Dette kan klubbene søke tilskudd til:

  • Judostevner og alternative konkurranseformer
  • Samlinger
  • Premier
  • Trenerbanken

Ønsker din klubb å lære mer om trening for barn og unge?

Ungdom

Ungdom skal lyttes til og de skal ha innflytelse på styret/ledelsen i egen klubb. NJF oppfordrer sterkt våre medlemsklubber til å gi ungdom medbestemmelse over egen aktivitet og til å gi unge mulighet til å bidra til et godt sosialt miljø.

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, enten som utøver, trener, dommer, styremedlem, leder eller frivillig.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen temaside om ungdomsidrett, som vi oppfordrer våre klubber til å se nærmere på. Her ligger det nyttig informasjon og gode råd om hvordan man kan jobbe for å beholde ungdom lengst mulig i idrett.

Aktuelle dokumenter:Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier