Norges Judoforbund

NJF tekst

Barn og ungdom

Judo skiller seg fra andre kampidretter ved at Judo er helt uten slag og spark, men består av kontrollerte kast- og holdeteknikker. At over 50 % av vår medlemsmasse er barn under 13 år, viser at Judo er en foretrukket idrett blant de yngste.

Moro med judo for de minste. FOTO: Christian Wolff

FOTO: Christian Wolff

Fravær av slag og spark, gjør at Judo egner seg svært godt for barn og ungdom.

NJF har tilpasset vårt aktivitetstilbud til barneidrettsbestemmelsene, bl.a. gjennom tekniske restriksjoner i konkurranser for barn og ungdom, for å fremme teknisk utvikling og for å skape gode opplevelser på matta . Våre trenerkurs har hovedsaklig fokus på å bli gode trenere og rollemodeller for barn og ungdom.

Våre ulike klubber tilbyr knøttejudo for barn 3-6 år, judo for barn 7-12 år og judo for ungdom (+13 år)

Tilskudd til barne- og ungdomsaktivitet
Klubber søke tilskudd for utvikling og arrangering av konkurranser og samlinger for barn og ungdom. NJF har i tillegg premier og andre effekter som kan sendes til arrangørklubber på forespørsel via Idrettsbutikken. Målet med tilskuddet er å skape et større og bedre aktivitetstilbud i lokalmiljøene, gi lokale dommere erfaring, og skape mer engasjement.

Dette kan klubbene søke tilskudd til:

  • Judostevner og alternative konkurranseformer
  • Samlinger
  • Premier
  • Trenerbanken

Klubber som ønsker å lære mer om trening for barn og unge kan leie inn gratis instruktører fra Trenerbanken.
Ta kontakt med NJF v/ Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Judofestival i Ålesund

Judofestival i Ålesund

Ungdom
Ungdom skal lyttes til og de skal ha innflytelse på styret/ledelsen i egen klubb. Vi oppfordrer sterkt klubber til å gi ungdom medbestemmelse over egen aktivitet og til å gi dem mulighet til å bidra til et godt sosialt miljø. Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

NIF har utarbeidet en egen temaside om ungdomsidrett, som vi oppfordrer våre klubbene til å se nærmere på. Her finnes nyttig informasjon for å beholde ungdom lengst mulig i idrett.

Aktuelle dokumenter: 


Sideoppdatering: 1. april 2020, kl. 13:09