Et medlemssystem – enklere innlogging – digitaliseringløft. Illustrasjon: NIF

Idrettens medlemssystem

Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt.

Alle idrettslag skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister. Det kan enten være i idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.

Tilgang til Idrettens medlemssystem er gratis. Det er ingen etableringsgebyr, vedlikeholdskostnad eller supportavgift per år.

For å tilfredsstille kravet om godkjent medlemssystem, må idrettslaget også foreta fakturering av medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift i det samme medlemssystemet.

Idrettslaget må da være registrert som brukersted for Online betaling, og opprette en brukerstedsavtale med Buypass (hvis klubben har valgt idrettens medlemssystem).

Idrettslag kan ikke ha ett medlemssystem for medlemsoversikt, og et annet for å håndtere fakturering.

Idrettens betalingsløsning

Idrettens betalingsløsning er en plattform for sikker og effektiv betaling over nett og mobil til konkurransedyktige priser.

Det tilbys kortbetaling på mobil, nettbrett og PC (VISA/MasterCard/Vipps) og fakturabetaling med KID-nummer/ eFaktura i bank/nettbank.

Det er gratis å bruke alle idrettens sentrale IT-systemer og Buypass Payment Manager – du betaler kun for bruk av fakturerings- og betalingsløsningene.

Fra 1/11-2019 ble prismodellen endret, og Idrettsandelen ble lansert hvor idrettslaget får 10% av provisjonsavgiften tilbakebetalt!


Administrer hele idrettslaget på ett sted!

Nå kan du administrere hele idrettslaget i én og samme løsning!

Med kun én innlogging får du som frivillig tilgang til alle idrettens digitale systemer:

 • Få oversikt over idrettslagets oppgaver og andre ting som må håndteres
 • Effektiv medlemsadministrasjon, søknadsprosess av nye medlemmer og rapportering
 • Enkel håndtering av roller og verv i ditt idrettslag
 • Administrer samtykker, reservasjoner og GDPR
 • Behandle: lisenser, overganger og arrangementer
 • Tilgang til alle løsninger som er integrert med Idrettens ID (Sportsadmin, IdrettsKurs, Min Idrett, Klubbadmin)

Tjenesten er gratis for alle medlemmer av norsk idrett.


iSonen – idrettens nye arrangementsløsning

iSonen er det nye arrangementsverktøyet for idretten. iSonen er utviklet av NIF og Buypass, og vil erstatte Sportsadmin i løpet av 2021.

Noen av tjenestene som tilbys i iSonen:

 • Mulighet for salg av tjenester og produkter
 • Kan betale for deltagelse ved bruk av kort eller Vipps
 • Klasser og øvelser definert av særforbund kan brukes ved opprettelse av et arrangement
 • Kontroll på oppmøtte deltagere
 • Mulighet for arrangør å vise deltagerliste eksternt for eget arrangement
 • Flere kan gis tilgang til å jobbe med innhold for samme arrangement
 • Enkelt å sette opp tak for maks antall deltagere til et arrangement

iSonen er per i dag ikke tilfredsstillende nok til å brukes til Norgescup og NM. Klubbene står fritt til å velge påmeldingssystem for sine arrangementer.

iSonen passer godt som arrangementsløsning for møter, samlinger og andre aktiviteter som klubb/region arrangerer. Tjenesten er gratis å bruke.

Idrettens Office 365

Idrettens Office 365 gir styret i idrettslaget en enkel oversikt over styrets oppgaver og dokumenter, og hjelper idrettslaget med å kommunisere, samarbeide og få arbeidet gjort.

Idrettshverdagen blir enklere for klubben og de får mer tid til aktivitet, og mindre til administrasjon.

Idrettens Office 365 benytter Microsoft Teams som samhandlingsløsning for styret i idrettslaget. Teams samler chat, digitale møter, samtaler og samarbeid. I tillegg får man enkel tilgang til styrets dokumenter.

Styret har også mulighet til å trekke inn sentrale roller i idrettslaget, som f.eks. medlemsansvarlig, organisasjonsansvarlig, anleggsansvarlig eller prosjektledere.

Alle dokumenter og historikk forblir i idrettslaget

Tilgang til Idrettens Office 365 styres ut ifra rollen man har i idrettslaget, ikke enkeltpersoner. Ved at Idrettens Office 365 knyttes opp til rollen du har, vil alt beholdes i idrettslaget uavhengig av person.

Byttes styrelederen ut?

Da får selvfølgelig den nye styrelederen tilgang til alle dokumenter og historikk.

Hva koster dette?

Enkel pakke koster 2.500,- pr år og passer for idrettslag og særidrettslag som ønsker en samarbeidsplattform for hovedstyret. Klubben får full tilgang til digitale dokumenter, felles kommunikasjon, elektroniske møter og enkel deling av dokumenter.

Se kort intro til Idrettens Office 365 her.

Bestill tilgang ved å logge på www.idrett.nif.no/

Vær obs på at du må ha funksjonen Styreleder eller Styremedlem i en klubb for å få opp menypunkt som heter ‘Idrettens Office 365’. Trykk deretter på knappen ‘Bestilling – Innstillinger’. Velg Standard pakke og fyll ut skjema. Avslutt med å trykke ‘bestill’ nederst på siden.


Min Idrett er din personlige portal i idretten.

Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.

Alle medlemmer i norsk idrett kan i Min Idrett:

 • Se medlemskap i idrettslag og grener
 • Se og endre din personlig informasjon
 • Samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen
 • Betale kontingenter, avgifter og deltakelse
 • Foreta påmelding til arrangementer
 • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
 • Se lisensstatus (judoforsikring) og skrive ut lisenskort (lagre på mobilen via Appen)
 • Se kompetanse og beltegrad som er registrert på deg
 • Tilgang til egen Idretts-CV som kan lastes ned

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier