Alle utøvere som trener judo i regi av en klubb som er medlem av Norges Judoforbund (NJF) skal være forsikret.

Forsikringsvilkårene finner du HER.

For utøvere over 13 år, er forsikringsstatus synlig på JUDOKORTET.

Forsikring for barn

Alle barn til og med fylte 13 år, som er medlem av et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Det er ingen registrering nødvendig, men ved skade må det bekreftes at aktiviteten var i regi av en judoklubb som er medlem av NJF.

Les mer om idrettsforsikring HER.

Forsikring for ungdom og voksne

Alle utøvere må fra fylte 13 år ha forsikring gjennom sin judoklubb. Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF (stevner, kurs etc.), eller medlemsklubb i NJF (trening, lokale stevner etc.).

Norges Judoforbund har fra 31.01.2021 en avtale med Gjensidige for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

Det er klubbens ansvar at medlemmene er registrert med gyldig forsikring. Utøver kan allikevel sørge for at klubben gjør registreringen.

Lisensmodulen i SportsAdmin brukes til å administrere lisens og forsikringer til utøvere. Klubben har også ansvar for å betale lisens for at det skal bli gyldig. Alt gjøres direkte gjennom idrettens betalingsløsning Buypass.

Utøver kan velge mellom to typer lisenser, og utøver kan også selv sjekke sin lisensstatus i Min Idrett.

NJF har også et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS). Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak.

Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Dette er inkludert i begge lisenstypene man kan velge imellom.

Les mer om lisensordningen for ungdom/voksne, vilkår og rutiner for skademelding HER.

Skademelding

Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes på internett.

Fra og med 01.02.2021 er det Gjensidige som forsikrer utøvere tilknyttet NJF. Skademelding registrerer her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

Husk å ta direkte kontakt før eventuell behandling/operasjon avtales. Det er viktig at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

For skader som har skjedd før 01.01.2021

Bruk skjema på: http://agsasa.com/judo

Kontakt med forsikringsselskapet kan også gjøres til Skadesenter tlf. 90618401 hvis din forsikring inkluderer IHS

Utøvere som ikke har eller kan få utøverforsikring

Den obligatoriske utøverforsikringen gjelder kun personer som er medlemmer i norsk folketrygd. Medlemskap i folketrygden reguleres av Lov om folketrygd (folketrygdloven) med forskrifter.

Konkrete spørsmål om medlemskap kan gis av det lokale NAV-kontoret.

Uttalelse fra UDI om folketrygd-tilhørighet:

Rettigheter og plikter etter folketrygdloven er ikke basert på norsk statsborgerskap, men på medlemskap i folketrygden. Etter loven er enhver som er bosatt i Norge, medlem i folketrygden. ”Bosatt” defineres som opphold i Norge i minst tolv måneder. Personer som kommer til landet for å være her i minst tolv måneder, regnes som bosatt fra ankomstdato. Dette gjelder også for flyktninger og innvandrere. Det er et vilkår at oppholdet er ”lovlig”, det vil si at nødvendig oppholdstillatelse må være gitt. På noen områder gjelder egne regler for asylsøkere.

Hvis klubbene har medlemmer som ikke er medlemmer av norsk folketrygd anbefales klubben å la utøveren skrive under på en ansvarserklæring som frigjør klubben.

I samarbeid med advokater har NJF utarbeidet to avtaler av ansvarsfraskrivelse som klubbene bes benytte i forhold til utøvere som ikke har, eller kan få utøverforsikring.

Les mer om problemstillingene for utøvere uten forsikring HER.

Reiseforsikring

Forsikringene gjelder utenlands, men husk at dekningene ikke er tilsvarende en reiseforsikring når det gjelder mulighet for refusjon ved avbestilling, dekning av tapt bagasje, behov for akutt behandling ved skade, eller ved behov for hjemreise etter alvorlige skader.

NJF anbefaler alle klubber å tegne egen reiseforsikring ved deltagelse utenlands på samlinger/stevner med klubbens medlemmer. Denne må være innrettet slik at den dekker skader og omstendigheter oppstått som følge av judoaktiviteter (enkelte reiseforsikringer har unntak for judo).

NJF tilbyr klubber å hekte sine arrangementer på vår reiseforsikring.

Les mer om vilkår og tilbud om reiseforsikring for klubber HER.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier