I samarbeid med advokater har NJF utarbeidet to avtaler som klubbene bes benytte for utøvere som ikke har eller kan få utøverforsikring.

En ansvarsfraskrivelse er en forhåndsavtale mellom utøveren og den ansvarlige (arrangør/organisasjonsledd) om at utøveren ikke skal kunne kreve erstatning dersom det skjer en skade.

Ansvarsfraskrivelser er langt på vei akseptert av det norske rettssystemet, med enkelte unntak og begrensninger. Rettsvirkningen av en ansvarsfraskrivelse vil i det enkelte tilfellet måtte baseres på en konkret fortolkning av ansvarsfraskrivelsen, skaden som har oppstått og sammenhengen mellom skade og uaktsomhet eller objektivt ansvar.

Det er derfor viktig å påpeke at disse avtalene kan redusere muligheten for at klubben holdes erstatningsansvarlig, men ansvaret vil aldri helt bli borte.

Norske utøvere på prøvetime:

For utøvere som ikke er medlemmer i klubben, men som deltar på aktivitet i regi av klubben, eller Norges Judoforbund. Avtalen skal tegnes før utøveren går på matta.

Så fort utøveren er medlem av klubben påligger det et ansvar for å melde vedkommende inn i forskringsordningen, som oppveier denne ansvarsfraskrivelsen.

Utenlandske utøvere i Norge:

Avtalen skal signeres av den enkelte utøver som skal trene i Norge en periode, eller som skal delta på norske stevner/aktiviteter.

Hvis en utøver kvalifiserer for utøverforsikring gjennom NJF, dvs. medlemskap i folketrygden fordi vedkommende har bodd, eller har en intensjon om å bo, i Norge i over ett år (kontakt lokalt NAV-kontor for utfyllende informasjon), skal det tegnes utøverforsikring for vedkommende.

Aktuelle dokumenter:

Tittel
Ansvarsfraskrivelse 19. juni 2017
Ansvarsfraskrivelse 19. juni 2017

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Sosiale medier