Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvem forsikringen omfatter:

  • Forsikringen omfatter medlemmer av lag tilsluttet NIF fram til datoen de fyller 13 år.
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
  • Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen.
  • Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd.
  • Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år.
  • Forsikringen gjelder i hele verden

Utfyllende, og alltid oppdatert informasjon finnes på idrettsforbundet.no

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes elektronisk. Skadeskjema: http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning.
Kontakt Skadetelefonen på telefon 02033.

Les mer om Idrettens Helsesenter / Idrettens skadetelefon på idrettshelse.no

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier