Forsikringsvilkår er avtalt på de betingelser som er fastsatt i forsikringsbeviset.

Forsikringen dekker utredning og behandling slik:

FASE 1 – Akutt:

 • Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt. Påløpte utgifter før man kommer i kontakt med Idrettens Skadetelefon, i praksis egenandeler ved offentlig behandling, dekkes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.
 • Ring Idrettens Skadetelefon på 987 02 033 hvis du har behov for hjelp.

FASE 2 – Utredning:

 • Skade skal deretter meldes elektronisk til Gjensidige.no eller IHS/Skadetelefonen.
 • IHS/skadetelefonen hjelper deg videre med utredning og behandling
 • Deretter blir det foretatt en vurdering på om skaden/ulykken dekkes av forsikringen.
 • Uavhengig av om du får dekning i forsikringen vil du deretter bli kontaktet av Idrettens Skadetelefon som tilbyr deg hjelp til å bestille utredning i et kvalitetssikret idrettsmedisinsk behandlernettverk.
 • Dine skadeopplysninger blir deretter vurdert av en fysikalskmedisiner eller aut. idrettslege NIMF som fastsetter videre utredning og behandlingsløp. Ved behov vil det bli gjennomført en konsultasjon. Dette er obligatorisk før videre henvisning.
 • Forsikringen dekker inntil beløpene angitt forsikringssum for utredningen det er henvist til.

FASE 3 – Behandling:

 • All videre behandling skal avtales via og bestilles av Idrettens Skadetelefon etter forhåndsgodkjenning av Idrettens Helsesenter. Du får da tilgang til et kvalitetssikret idrettsmedisinsk behandlernettverk.
 • Avhengig av utredningen avtales tid for relevant behandling. Forsikringen dekker inntil beløpene angitt forsikringssum for behandlingen det er henvist til. Selskapets forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning. Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt av Idrettens Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til forsikringen. Kostnaden vil da bli belastet deg direkte. Forsikringen dekker utredning og behandling i Norge. Det kan gjøres unntak etter vurdering.

Forsikringen omfatter personer som har gyldig lisensforsikring som utøver aktivitet i regi av klubb, krets eller særidrettsforbund:
Utøvere, registrerte lagledere, trenere og dommere.

Forsikringen gjelder i hele verden.
Det kreves medlemskap i Folketrygden.

Aktuelle dokumenter kan lastes ned her. Merk at forsikringsvilkår for tidligere forsikringsperioder også er tilgjengelige:

Tittel
Utøverforsikring 2. januar 2024
Utøverforsikring 10. januar 2023
Utøverforsikring 5. januar 2022

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier