Norges Judoforbund har en avtale med Gjensidige forsikring for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF.

Forsikringsavtalen innebærer dekking av utredning og behandling i fase 1 (Akutt), fase 2 (Utredning) og fase 3 (Behandling).

NJF har i tillegg et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS). Dette er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen). Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak.

Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling. Dette er inkludert i begge forsikringspakkene som tilbys.

Velg riktig dekning

Det er kun klubber som kan tegne forsikring på vegne av sine medlemmer. Utøveren kan selv sjekke egen forsikringsstatus på Min Idrett. En gyldig forsikring har status ‘betalt’.

Det finnes to typer forsikringsvalg:
  1. Grunnlisens er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Rådgivning og oppfølging fra Skadetelefonen er inkludert i utøverlisensen. Koster 250 kr i 2023.
  2. Utvidet lisens har samme dekning og ytelse som utøverlisensen, men den gir raskere behandling på privat klinikk ved skade. Det anbefales at alle konkurranseutøvere tegner denne lisenstypen. Koster 600 kr i 2023

Les forsikringsvilkårene.

Forsikringen gjelder kun personer som er medlem av norsk folketrygd.
Forsikringsperioden gjelder fra 1/2 til 31/1.

Registrering/betaling

Lisensmodulen i SportsAdmin (SA) brukes til å administrere lisens og forsikringer til utøvere.

Det skal fortløpende registreres og betales for nye medlemmer. Det er ikke mulig å delta i NJFs aktiviteter uten gyldig forsikring. Klubbene må ikke tillate utøvere som ikke er forsikret å delta på sine aktiviteter. Ved skade kan klubben og den enkelte trener bli holdt ansvarlig!

OBS! Det er oppdaget en feil når det blir flere enn 20-25 varer i handlekurven som skal betales. Det anbefales å dele opp, og betale i flere omganger.

Utøverforsikringen gjelder kun aktivitet i regi Norges Judoforbund eller klubber tilknyttet forbundet. Ved egen trening vil utøver ikke være omfattet.

Sportsadmin er et rollestyrt administrasjonsverktøy for hele norsk idrett. Gjennom Sportsadmin har klubben tilgang til Lisensmodulen. Følgende funksjonstyper har tilgang til Sportsadmin Lisens: Lisensansvarlig, leder, adm.leder og daglig leder. Disse får mulighet til å administrere lisenser på vegne av idrettslaget.

I Lisensmodulen er det funksjonalitet for å registrere enkeltutøver som ikke er medlem av klubben fra før, og helt til denne er ferdig registrert med forsikring. Skal klubben forsikre medlemmer som allerede er registrert brukes søkefunksjon, og man kan registrere forsikring på grupper av medlemmer.

Det er NIF Digital som drifter SportsAdmin. For hjelp, ta kontakt med Supportavdelingen.

Skademelding

Hvis du får en idrettsskade som søkes dekket av forsikringen skal skaden meldes elektronisk før behandling starter:

  • Skader som har skjedd før 1. februar 2021: meldes til vårt tidligere forsikringsselskap AGS Forsikring.
  • Skader som skjer etter 1. februar 2021: meldes til vårt nåværende forsikringsselskap Gjensidige Forsikring.

Husk å ta direkte kontakt med forsikringsselskapet eller Skadetelefonen før eventuell behandling/operasjon avtales. Husk også at skaden alltid må kunne bekreftes av trener eller leder.

Skadetelefonen er åpen alle dager 9–21 på telefon 02033 (fra utlandet +4702033/ 91 50 20 33).

Viktige unntak!

Utøverforsikring gjelder kun aktivitet i regi Norges Judoforbund eller klubber tilknyttet forbundet. Skal du trene på egenhånd vil du ikke være omfattet.

Forsikringene gjelder utenlands, men husk at dekningene ikke er tilsvarende en reiseforsikring når det gjelder mulighet for refusjon ved avbestilling, dekning av tapt bagasje, behov for akutt behandling ved skade, eller ved behov for hjemreise etter alvorlige skader. Alle anbefales å sørge for en reiseforsikring som dekker skader oppstått ved judoaktiviteter når man skal delta utenlands på trening/konkurranse.

Se informasjon om NJFs tilbud om reiseforsikring til klubber.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier