NJF har avtale med Gjensidige Reiseforsikring om dekning av skader som oppstår i trening/konkurranse utenlands.

NJFs obligatoriske utøverforsikring er knyttet opp mot folketrygden. Den gjelder også for skader oppstått utenlands, men har ikke dekninger i nærheten av en ordinær reiseforsikring når det gjelder behov for medisinske utgifter, hjemtransport, medisinsk evakuering, el. som kan oppstå ved en skadesituasjon i utlandet.

Reiseforsikringen dekker alle reiser som foretas i NJF-regi (som enkelt defineres som der NJF melder på, feks. landslagets reiser). Denne forsikringen sikrer akutt behandling i utlandet for skader som oppstår på matta, inkludert eventuell hjemsendelse. Etterbehandling i Norge er sikret gjennom utøverlisensen i AGS Forsikring.

Reiseforsikringen gjelder også avbestilling av planlagt reise ved skade/sykdom.

Reiseforsikringen gir følgende dekning:

Hva er forsikretForsikringssum
ReisegodsUbegrenset
Verdigjenstander erstattes samlet med40 000
Sykkel30 000
Kontanter, gavekort o.lign.5 000
Arbeidsgivers effekter20 000
Sykdom/skade – behandling foreskrevet av lege, medisiner m.m.Ubegrenset
SykehusoppholdUbegrenset
HjemtransportUbegrenset
Skadet mobiltelefon3 000
TilkallelseUbegrenset
Tannlege – ved alvorlig ulykkesskade som må behandles på reisenUbegrenset
Telefonutgifter i forbindelse med alvorlig sykdom eller skade5 000
Avbrutt yrkesreise eneste medreisende100 000
Forsinket bagasje10 000
Forsinket transportmiddel25 000
EvakueringUbegrenset
AvbestillingUbegrenset
Leiebil – egenandelskrav15 000
Ansvar – utenfor Norden15 000 0000
Dette er kun en oversikt. Fullstendige vilkår kan du få av den som er ansvarlig for forsikringer i NJF.

Tilbud til klubber

Klubbene tilbys å koble seg på denne avtalen, men det må sendes inn bestilling (nederst på denne siden) slik at reisen kan registreres hos NJF, og det er en kostnad for klubben på kr. 50,- per døgn per reisende.

Dette tilbudet gjelder bare klubbarrangementer. Bestilling kan derfor kun utføres av klubber. Det er viktig å påpeke at dette tilbudet er frivillig i motsetning til utøverforsikringen, og at klubber står fritt til å lage egne avtaler med eventuelle andre forsikringsselskap. Utøvere eller andre enkeltpersoner oppfordres til å kontakte Gjensidige Reiseforsikring (eller andre forsikringsselskaper) for å sette opp en privat reiseforsikring som dekker judoaktivitet i utlandet.

Skademelding

Registrering av skade, eller årsak til at planlagt reise ikke kan gjennomføres, meldes til forbundskontoret. Det er viktig at legeerklæring er utstedt før planlagt avreise hvis sykdom/skade fører til at reise ikke kan gjennomføres. Legeerklæringen må vise til opplysninger som bekrefter at skaden/sykdommen oppsto akutt og hvilke dato lege ble oppsøkt første gang.

Vedkommende som er syk/skadet må legge ut for alle utgifter. Det søkes refusjon, og hvis det innvilges vil vedkommende få tilbake sitt utlegg iht. refusjon fra forsikringsselskapet.
Ved alvorlige hendelser, som sykehusinnleggelse, skal forsikringsselskapet kontaktes.

Bestilling reiseforsikring

Dette er en reiseforsikring, ikke en utøver-/judoforsikring. Det er derfor nødvendig å få registrert hele reiseruten, samt hele reisefølget (ikke kun utøverne).

Registreringen må være gjort før avreise. Klubben er selv ansvarlig for å betale beløpet som fremkommer av registreringen til forbundets konto.

En reiseforsikrings-bekreftelse fra NJF kan sendes til klubben om ønskelig.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier