Norges Judoforbund

NJF tekst

Reiseforsikring

NJFs obligatoriske utøverforsikring er knyttet opp mot folketrygden. Den gjelder også for skader oppstått utenlands, men har ikke dekninger i nærheten av en ordinær reiseforsikring når det gjelder behov for medisinske utgifter, hjemtransport, medisinsk evakuering, el. som kan oppstå ved en skadesituasjon i utlandet.

NJF har avtale med Europeiske Reiseforsikring om dekning av skader som oppstår i trening/konkurranse utenlands. Reiseforsikringen dekker alle reiser som foretas i NJF-regi (som enkelt defineres som der NJF melder på, feks. landslagets reiser). Denne forsikringen sikrer akutt behandling i utlandet for skader som oppstår på matta, inkludert eventuell hjemsendelse. Etterbehandling i Norge er sikret gjennom utøverforsikringen i AGS Forsikring. Forsikringen gjelder også avbestilling av planlagt reise ved skade/sykdom.

Forsikringen gir følgende dekning;
Personlig reisegods – kr. 100.000
Arbeidsgivers effekter – kr. 15.000
Forsinket bagasje – kr. 10.000
Medisinske utgifter – Ubegrenset
Hjemtransport/medisinsk evakuering – Ubegrenset
Returreise/remplassering – Ubegrenset
Psykologisk førstehjelp – 20.000
Ansvarsforsikring – kr. 15.000.000
Rettshjelpforsikring – kr. 60.000
Avbestilling – kr. 125.000
Evakuering – Ubegrenset

Se vilkår for Europeiske reiseforsikring sine tjenestereiser.

Etter avtale med forsikringsselskapet gjelder ikke unntaket i pkt 5.5.5, ref pkt 11.1 slik at også utøvelse av judo/kampsport er dekket.

Tilbud til klubber
Klubbene tilbys å koble seg på denne avtalen, men det må sendes inn skjema slik at reisen kan registreres hos NJF, og det er en kostnad for klubben på kr. 50,- per døgn per reisende.

Dette tilbudet gjelder klubbarrangementer. Registrering kan derfor kun utføres av klubber. Det er viktig å påpeke at dette tilbudet er frivillig i motsetning til utøverforsikringen, og at klubber står fritt til å lage egne avtaler med eventuelle andre forsikringsselskap.

Utøvere eller andre enkeltpersoner oppfordres til å kontakte Europeiske Reiseforsikring (eller andre forsikringsselskaper) for å sette opp en privat reiseforsikring som dekker judoaktivitet i utlandet.

Gå til: Registrering av klubbarrangement i utlandet

Skademelding
Registrering av skade, eller årsak til at planlagt reise ikke kan gjennomføres, meldes til forbundskontoret. Det er viktig at legeerklæring er utstedt før planlagt avreise hvis sykdom/skade fører til at reise ikke kan gjennomføres. Legeerklæringen må vise til opplysninger som bekrefter at skaden/sykdommen oppsto akutt og hvilke dato lege ble oppsøkt første gang.

Vedkommende som er syk/skadet må legge ut for alle utgifter. Det søkes refusjon, og hvis det innvilges vil vedkommende få tilbake sitt utlegg iht. refusjon fra forsikringsselskapet.

Ved alvorlige hendelser, som sykehusinnleggelse, skal forsikringsselskapet kontaktes.


Sideoppdatering: 6. januar 2020, kl. 13:00