For at styret og ledelsen skal kunne prioritere aktivitetsutvikling, er det viktig at klubbdriften og styrearbeidet fungerer optimalt. En klubbguide bidrar til å effektivisere klubbarbeidet.

Klubbene har mange plikter og frister å forholde seg til og det er ikke hensiktsmessig at klubbene skal bruke unødvendig mye tid på papirarbeid og leting etter informasjon.

Derfor har vi gjennom Klubbguiden samlet sammen nyttig informasjon, samt en rekke verktøy, maler og tiltak som er viktig og relevant for klubbens styre og ledelse.

Se de ulike menypunktene på høyre side.

Norges Judoforbund oppfordrer også klubbene til å benytte seg av Idrettskretsenes kompetanse og tilbud. Idrettskretsene jobber blant annet med service- og støtteoppgaver overfor regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.

De tilbyr felles idrettslige kurs:

  • Idrettens lover og regler
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomistyring og regnskap
  • Anlegg
  • Møteledelse
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Flere andre temakveld (f.eks KlubbAdmin kurs)

Les mer om kompetansetilbudet på idrettskretsens nettside eller ta direkte kontakt: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/