Her finner du nyttig informasjon for alle judoklubber.

Klubbuiden inneholder en rekke tiltak og andre verktøy som kan bidra til å effektivisere klubbarbeidet.

Det er viktig at klubbdriften og styrearbeidet fungerer optimalt. Klubben er selve bærebjelken, og uten en godt drevet klubb er det vanskelig å følge opp trenerne sine, og utvikle treningstalentene. Det er helt nødvendig at klubbene jobber etter langsiktige planer og har godt miljø med flere som bidrar.

Klubbene har mange plikter og frister å forholde seg til og det er ikke hensiktsmessig at klubbene skal bruke unødvendig mye tid på papirarbeid og leting etter informasjon.

På disse sidene har vi samlet nyttig tips og triks for å gjøre hverdagen noe enklere for klubbene.

Se menypunktene på høyre side.

Norges Judoforbund oppfordrer også klubbene til å benytte seg av Idrettskretsenes kompetanse og tilbud.

Idrettskretsene jobber blant annet med service- og støtteoppgaver overfor regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen.

Finn din idrettskrets her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier