Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund.

Hensikten er at skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Målet med Bedre klubb er at klubbstyret enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb.

Hensikten er at verktøyet skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

Det koster ingenting å gjennomføre dette. Første del av undersøkelsen kan gjennomføres som del av et styremøte (+/- 20 min – avhengig av diskusjonsomfang).

Ved å svare på spørsmål om hvordan idrettslaget løser årsmøtegjennomføring, medlemssystem, økonomi osv. vil man kunne avdekke styrker og svakheter i klubben.

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».

Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

Klikk her for å komme til Bedre Klubb! – (innlogging med Idrettens ID)

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier